Jobbsafari
Harstad kommune Medkila skole

Medkila skole har ledige stillinger som

29 dager siden
OmrådeHarstad
Søk senest5.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi har fra 05.08.2024 ledig følgende stillinger som miljøveileder:

 • 100 % fast stilling
 • 100% vikariat til og med 31.07.2025.

Deler av stillingen vil være på SFO.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Arbeide med elever med behov for ekstra tilrettelegging i skolehverdagen.
 • Du skal i samarbeid med dine kollegaer sørge for at elever mester skolehverdagen og utvikler seg faglig og sosialt.
 • Følge elever i ulike læringsaktiviteter i klassen, en til en og i mindre grupper.
 • Samarbeid med foresatte og andre eksterne aktører.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant 3.årig høyskoleutdanning. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. 
 • Et genuint ønske om å utgjøre en forskjell for barn med diagnose innenfor autismespekteret.
 • Glad i å være ute og i god form.
 • Kunne tilegne seg ny digital kompetanse.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som blir vektlagt:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.
 • Stor arbeidskapasitet, stort hjerte og robusthet til å takle krevende situasjoner.

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende og støttende arbeidsmiljø.
 • Mulighet til å utgjøre en forskjell for elever som virkelig trenger deg.
 • En spennende skolehverdag sammen med flotte elever og voksne.
 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:
 • https://www.husbanken.no/person/startlaan/

  https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Medkila skole

BedriftHarstad kommune Medkila skole
Om bedriften

Medkila skole ble tatt i bruk i 1996. Skolen er bygd som en to-parallellers barneskole med 14 klasserom. Det er ca. 200 elever ved skolen. Elevene får tilpasset undervisning ut fra eget mestringsnivå. Skolen har ca. 30 ansatte som ivaretar enkeltelever eller grupper med elever i skole og SFO. SFO er samlokalisert med småtrinnet. Det er ca. 90 barn som har plass på SFO. Visjonen for Medkila skole er: ”Medkila skole - tenner gnisten.” Intensjonen er å tenne gnisten både hos elever og personale, slik at gløden fortsatt er der når elevene forlater Medkila skole. Satsningsområdene for Medkila skole er fordelt på tre hovedområder: ”Medkila skole - en levende skole”. Det betyr at uteskole vektlegges, definert som undervisning gitt i naturen og ved å bruke læringsarenaer i nærmiljøet. ”Medkila – en lærende skole”. For å ivareta den faglige læringen, er Kunnskapsløftets overordnet del om tilpasset opplæring en nøkkel. Det er fokus på læreplanens mål. Kompetanse i kollegiet, organisering av personale, elever, materiell, lærestoff, rom, tid, driftsplan, samt varierte metoder, er Medkila skoles valg av vei for å tenne og holde gnisten hos elevene. ”Veiledet lesing” er etablert som metode på småtrinnet. Skolen deltar i kommunens kontinuerlige utviklingsarbeid for å forbedre undervisning- og vurderingspraksis. ”Medkila- en skole å trives i” En forutsetning for å nå faglige mål, er trivsel og trygghet gjennom sosial mestring. Medkila skole har fokus på rutiner, orden og system for å skape oversikt og trygghet både for barn og voksne.

Søk etter flere lignende stillinger