Jobbsafari

Medarbeider - tunnelgodkjenning

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest5.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen og oss

Vi har en fast stilling for deg som ønsker å jobbe med godkjenning av tunneler på riks- og fylkesvegnettet.

Om stillingen 
Seksjon for tunnelgodkjenning i Vegdirektoratet har myndighet til å godkjenne tunneler på riks- og fylkesvegnettet i Norge. Dette innebærer saksbehandling og godkjenning av komplekse tunnelsystemer iht. krav før tunneler bygges og før de åpnes for trafikk. Du vil også få mulighet til å være med å utvikle seksjonens prosesser, arbeidsmetoder, regelverk og faglig miljø. Videre vil det bli anledning til å være med på tunnelinspeksjoner i Norge.

De fleste tunneler er i dag sammensatt av mange systemer og fag som er avhengige av å samspille både lokalt i tunnelene og ved styring, regulering og overvåking fra vegtrafikksentraler. Fagutfordringene som ansatt i Tunnelgodkjenning spenner fra risikoanalyser, beredskapsanalyser, pålitelighetsvurderinger, branndynamikk, ventilasjon, vann og avløpssystemer, elektro og automasjon. 

Som medarbeider på Tunnelgodkjenning får du en unik mulighet til å utvikle deg videre. Du vil utvikle dybdekompetanse om regelverket gjennom vurdering og kontroll av prosjekterte løsninger, få faglig oppdatering, og jobbe med veiledning av tunnelforvaltere. Du vil bli en del av et godt tverrfaglig fagmiljø med mange dyktige kollegaer.

Stillingen har følgende tunnelrelaterte arbeidsoppgaver:

 • Godkjenning av tunneler før byggestart og før åpning
 • Delta i diskusjon om utvikling av regelverk og følge opp arbeid med relevante standarder 
 • Veiledning i krav ovenfor tunnelforvalter og byggherreorganisasjoner 

Vegdirektoratet samarbeider med Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) om utvikling av standarden NEK600 (El og e-kom i vegtrafikksystem).


Kompetansekrav

Kjenner du deg igjen i noen av kvalifikasjonene under? Da er du kanskje den vi ser etter!

Du har en relevant bachelor- eller mastergrad med spesialisering innen for eksempel sikkerhet og pålitelighet (RAMS). Andre relevante fagfelt for spesialiseringen er ventilasjon eller branndynamikk/branntekniske vurderinger. Du har minimum 5 års relevant erfaring. Dersom du mangler formell utdanning, kan lang og relevant erfaring med overnevnte fagområder kompensere for manglende formell utdanning. Vi krever at du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, krever vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi ønsker at du har

 • erfaring med systemtenkning, risikoanalyser, pålitelighetsanalyser, ventilasjon i tunneler eller branntekniske vurderinger
 • arbeidserfaring med tunneler - enten via praktisk arbeid, analysearbeid, prosjektering eller tilsvarende
 • kjennskap til relevante forskrifter, vegnormaler og standarder
 • interesse og motivasjon til å videreutvikle deg innenfor ovennevnte dersom du mangler denne kompetansen

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide systematisk, analytisk og strukturert for å se helheten mellom tekniske løsninger og regelverkskrav, både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Opptatt av å forvalte dagens regelverk og ser nye utviklingsmuligheter
 • Fokus på resultater og gjennomføring og ønske om å styrke seksjonens kompetanse

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • gode muligheter for videre kompetansebygging og egenutvikling
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • gode ordninger for fleksitid/avspasering og mulighet for hjemmearbeid 
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden
Fyll ut feltene «Utdannelse» og «Arbeidserfaring» og last opp relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling
Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Kontaktperson:
Er dette av interesse, eller ønsker du å vite mer? Ta kontakt med seksjonssjef Kristin Rygg Haugland på telefon 408 27 178. 

Se også informasjon på våre hjemmesider, https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/tunneler

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 05.05.2024 


Statens Vegvesen

Søk etter flere lignende stillinger