Jobbsafari

Me søkjer no etter ein ny energisk økonomi- og kundeservicemedarbeidar

2 måneder siden
OmrådeÅl
Søk senest13.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Me søkjer etter ein ny økonomi- og kundeservicemedarbeidar i inntil 100% fast stilling som ynskjer å bidra til å vidareutvikle Ål kulturhus som eit av landets leiande kulturhus. Vår nye medarbeidar rapporterer til kulturhusleiaren. Arbeidstida er stort sett dagtid, men ein må rekne med noko kvelds- og helgearbeid i tilknyting til arrangementsavvikling. Me søkjer etter ein person med både kompetanse og erfaring innan økonomi og kundeservice, og med ei god kulturforståing. Me ynskjer snarleg tiltreding.

Arbeidsoppgåver:

Økonomi 

 • kasseoppgjør
 • kontroll og attestering av innkomande fakturaer
 • kundeinformasjon båe i Visma og DX
 • fakturering av kundar
 • ferdigstille oppgjer etter arrangement
 • rapportering
 • årsoppgjer på enkelte prosjekt
 • lønskøyring

Kundeservice og vertskap

 • booking av møterom
 • oversikt over besøkjande
 • svare på epost og telefon til kulturhuset
 • skranke, med kiosk- og billettsal
 • opplæring av nye tilsette i kiosk
 • sal av kunst frå Galleri Syningen
 • Nesch-museet tilrettelegging av skolebesøk og noko omvisningar
 • noko arrangementansvar
 • systemansvar for ulike digitale system

Kvalifikasjonar:

 • høgare utdanning innan økonomi
 • solid erfaring kan evt. erstatte formell utdanning
 • solid system- og prosessforståing
 • beherske norsk og engelsk - muntleg og skriftleg. Ål kommune nyttar nynorsk som administrasjonsspråk
 • gode datakunnskapar
 • ynskjeleg med erfaring innan digitale verktøy som Visma og DX
 • fleksibilitet og personlege eigenskapar vil bli lagt vekt på

Personlege eigenskapar:
Me ser etter ein person som

 • er ein god relasjonsbyggjar
 • bidreg positivt og konstruktivt i samarbeid, både internt i organisasjonen og med eksterne samarbeidspartnarar
 • er serviceinnstilt og positiv
 • meistrar ein hektisk kvardag med høgt arbeidstempo
 • trivast med å hjelpe kundar og verdset gode kundeopplevingar
 • blir motivert av høg aktivitet og ambisiøse mål
 • evnar til effektiv kommunikasjon og god flyt av informasjon
 • er ein person med god struktur som likar orden og system
 • har overblikk og evne til å sjå omfanget av arbeidsdagen
 • jobbar effektivt og målretta for å nå dagens mål og har gode samarbeidsevne
 • ynskjer å bidra til vidareutvikling, er fleksibel, nysgjerrig og nytenkjande

Me tilbyr:

 • fagleg interessant moglegheit til å fylle ei nøkkelrolle på Ål kulturhus
 • konkurransedyktige løns- og arbeidsvilkår, derunder medlemskap i Statens pensjonskasse
 • entusiastisk fagmiljø, med leiande ekspertise på fleire spanande felt innan kunst og kultur
 • lønn etter gjeldande tariffavtale 
 • gunstige lokale tillegg for kompetanse og ansiennitet 
 • gode stønadsordningar og muligheiter for personleg vekst i Ål Kommune gjennom kurs og videreutdanning 

Velkomen som søkjar! 


Link til søknadsskjema:

Søk her

Kulturhuset AS

Lignende stillinger