Jobbsafari

Materialforvalter

1 måneder siden
OmrådeLongyearbyen
Søk senest3.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vil du jobbe med logistikk på Svalbard?

Da kan det hende vi har jobben for deg! Vi har ledig en 100% fast stilling som materialforvalter på Svalbard. Materialforvalteren har ansvaret for seksjonens materiell, som består av snøscootere, båter, feltutstyr, bekledning og biler Du vil ha arbeidssted Longyearbyen, og må påregne noe reisevirksomhet.


Arbeidsoppgaver

Seksjonens hovedkunder er både interne og eksterne forskere, og feltarbeid skal ofte gjennomføres innenfor en begrenset tidsramme. Det forventes derfor at materiell er i orden og klart til bruk. Som materialforvalter har du ansvar for ressursplanlegging og forvaltning av nødvendig materiell. Arbeidsoppgavene innebærer blant annet:

 • planlegge og utføre vedlikehold av materiell, kjøretøy og fartøy (fortløpende og rutinemessig)
 • utarbeide planer og spesifikasjoner for drift, tilsyn og vedlikehold av materiell som benyttes i felt
 • avhending/avskaffelse av materiell etter gitte føringer
 • klargjøring, utlevering og mottak av materiell til forskere
 • delta i felt som sikkerhetspersonell
 • ansvar for administrative oppgaver og budsjett, inkludert saksbehandling og rapportering
 • offentlige anskaffelser, spesielt anbud og inngåelse av rammeavtaler

I høysesong vil stillingen ved behov inngå i seksjonens vaktordning.


Kvalifikasjoner

Stillingen krever utdanning på bachelornivå, f.eks. innen logistikk, materialadministrasjon e.l. Lang relevant erfaring kan oppveie for utdanningskravet. I tillegg kreves:

 • relevant arbeidserfaring innen logistikk
 • mekanisk og teknisk forståelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.
 • gode dataferdigheter
 • gyldig sertifikat for personbil, klasse B
 • sikkerhetsklarering hemmelig

Det er en fordel om du har:

 • logistikkutdannelse
 • erfaring med administrative oppgaver
 • gyldig sertifikat for klasse BE og/eller C1 og/eller C
 • maskinførerbevis M4
 • fritidsskipper D5L og/eller kompetansesertifikat dekksoffiser D6
 • grunnleggende sikkerhetskurs STCW
 • felterfaring fra Svalbard

Det kreves god fysisk form og helse. Bestått helsesjekk i samsvar med instituttets retningslinjer er en forutsetning for gyldig arbeidsavtale. Du må kunne sikkerhetsklareres og bestå en bakgrunnssjekk.

Det er høyt tempo i sesongene og det kreves struktur for å ha oversikt over aktivitet og behov. Det vil derfor legges stor vekt på personlige egenskaper. Den vi ser etter er ansvarsbevisst og serviceinnstilt, jobber godt selvstendig, og er ryddig og strukturert.


Vi tilbyr

 • Fast stilling med arbeidssted Longyearbyen.
 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et innovativt miljø med gode og kompetente kollegaer.
 • Lønn etter statens regulativ i kode 1085 avdelingsingeniør. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan kode 1087 overingeniør vurderes.
 • Polartillegg, p.t. kr 3.390,00 per måned.
 • Svalbardskatt, p.t. 15,9 %.
 • Dekket reise til/fra det norske fastlandet ved til-/fratredelse i stillingen (fordelsbeskatning).
 • En fri reise per år til det norske fastlandet.
 • Bolig på Svalbard etter behov og gjeldende regler (fordelsbeskatning).
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, som inkluderer mange goder som livsvarig alderspensjon, rett til økonomisk støtte om du blir syk eller ufør, økonomisk støtte til familien din hvis noe hender deg i vår tjeneste, forsikring mot yrkesskade/-sykdom, samt gode betingelser på boliglån.

For oss er inkludering og mangfold en styrke, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Alle kvalifiserte søkere er velkomne til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi tilrettelegger også arbeidsplassen om det er behov for det. Det er spesielle helsekrav til denne stillingen, noe som gjør at mulighetene for tilrettelegging av arbeidsplassen er begrenset.


Søknad

Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, vedlegg, CV, kopi av sertifikater, vitnemål og attester, samt navn på minst tre referanser registreres i Jobbnorge.

Søknadsfrist er 3. mars 2024.

For å sikre en god rekrutteringsprosess samarbeider vi med Semac (www.semac.no) om elektronisk referansesjekk og bakgrunnssjekk. Det er med å sikre at vi rekrutterer rett kompetanse og bidrar til en rettferdig evaluering av søkerne. Bakgrunnssjekken består ofte av verifisering av oppgitte opplysninger i søknad, CV, vitnemål, mv.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.


Norsk Polarinstitutt

BedriftNorsk Polarinstitutt
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger