Jobbsafari

Lærlinger i Brønnøy kommune

1 måneder siden
OmrådeBrønnøysund
Søk senest15.3.2024
JobbdetaljerLærling

Om stillingen

Om stillingen

Vi ønsker oss flere lærlinger!

Hos oss vil du få en læretid som gir deg gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. Du vil oppleve økende grad av selvstendighet og progresjon gjennom læreløpet. Du vil bli en del av et spennende arbeidsmiljø med erfarne kolleger, og får en veileder med på laget som har ansvar for oppfølgingen av deg gjennom lærlingetiden. Vi ønsker å ta deg godt imot og håper også at denne tiden bidrar til at du senere vil jobbe hos oss!

Vi kan ha lærlinger på følgende fagområder: 
- Helsearbeiderfaget
- Barne- og ungdomsarbeiderfaget
- IT-driftsfaget
- Ernæringskokkfaget
- Byggdrifterfaget
- Brannforebyggerfaget
- Anleggsgartnerfaget

Spesifiser i søknaden hvilket fag du søker lærlingeplass i. Fordelingen til de ulike fagene vil foretas på bakgrunn av behov og hvilke fag vi får søkere i. 

Du legger ved karakterutskrift/vitnemål, halvårsvurderinger og attester i søknaden.

Dersom du bor i Nordland fylke anbefaler vi at du i tillegg søker på www.vigo.no innen 1. mars, men du kan selvsagt søke til oss selv etter at denne fristen er gått. 


Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver som dekker målene i læreplanen i det enkelte fag
 • Gradvis mer ansvar og selvstendighet i arbeidsoppgavene

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Bestått videregående skole på VG1- og VG2 nivå innen aktuell studieretning
  Unntak: for brannforebygger- og byggdrifterfaget faget gjelder bestått VG1 i bygg- og anleggsteknikk
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Lavt fravær fra videregående skole

Personlige egenskaper

 • Du er punktlig, pålitelig og ansvarsfull
 • Du er engasjert, motivert og interessert i faget
 • Du evner å samarbeide med andre
 • Du er opptatt av å skape gode relasjoner
 • Du er fleksibel og har evne til å tilpasse deg ulike oppgaver

Noen av stillingene krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)


Vi tilbyr

 • Oppfølging og veiledning etter opplæringsplanen gjennom hele lærlingetiden
 • Variert praksis og innføring i faget i henhold til læreplanen
 • Et godt arbeids- og læringsmiljø med dyktige kollegaer
 • Lærlingelønn etter gjeldende tariff og avtaleverk

Spørsmål om stillingene?

 • Personalkonsulent Birgitte Lien på tlf. 750 12 035

Generell info

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.  

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.


Brønnøy Kommune

BedriftBrønnøy Kommune
Vis flere jobber for denne bedriften

Lignende stillinger