Jobbsafari
Oslo politidistrikt, SKOM-Stab for kommunikasjon

Lærling? Vi har ledig lærlingplass innen innholdsproduksjonsfaget fra høsten 2024

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest7.3.2024
JobbdetaljerLærling

Om stillingen

Som lærling hos oss vil du være en del av Stab for kommunikasjon, men du vil også få mye personlig ansvar. Oslo politidistrikt får om lag 20 000 pressehenvendelser i året, og er innholdsprodusent til vår digitale politistasjon; nettpatruljen i Oslo, Asker og Bærum. Stab for kommunikasjon består av ni medarbeidere som har ansvar for pressehåndtering, internkommunikasjon, sosiale medier og strategisk rådgivning for politimesteren og hennes ledergruppe. Staben bistår med å håndtere daglige henvendelser fra mediene, og jobber tett på organisasjonen ved store hendelser. Politidistriktet har flere enn 3000 ansatte og staben har ansvar for intern kommunikasjon, inkludert våre interne nettsider Kilden. 

Vi ønsker at du skal lære mye, ha det gøy og bestå fagprøven. I tillegg ønsker vi å bli utfordret med nye tanker og et friskt blikk på det vi jobber med, for eksempel med bruk av kunstig intelligens.

Vi tror på styrken ved mangfold og oppfordrer derfor personer med forskjellig kulturelle bakgrunner til å søke, slik at vi kan fortsette å bygge en inkluderende og representativ organisasjon.


Arbeidsoppgaver

Som lærling hos oss får dutett oppfølging og lærerike arbeidsdager i et inkluderende arbeidsmiljø. Du vil få arbeidsoppgaver som dekker målene i læreplanen, som f. eks:

 • ideutvikling
 • innholdsproduksjon til interne og eksterne kanaler, inkludert produksjon til vår digitale politistasjon; nettpatruljen
 • bistå til å avvikle pressekonferanser
 • bistå til å besvare pressetelefonen og håndtere henvendelser fra presse

Vi bruker Photoshop, Premiere Pro, DaVinci Resolve Studio og OBS Studio for å redigere lyd og bilde. Arbeidsoppgavene går i filming, filmredigering, teksting, fotoredigering og strømming; både internt og eksternt. Du må også regne med å skrive artikler og pressemeldinger.

Kvalifikasjoner

For å få lærlingplass hos oss må du:

 • ha fullført og bestått VG2 medieproduksjon senest sommeren 2024
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk

Du må kunne sikkerhetsklareres for Begrenset. 

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

Når vi velger lærling legger vi vekt på at du er:

 • kreativ med evne til å tenke nytt
 • interessert i foto og video
 • motivert og strukturert
 • imøtekommende og positiv

Ved opptak til læreplass hos oss vil det legges stor vekt på personlige egenskaper.

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

Som lærling hos oss vil du få:

 • en veileder med god faglig kompetanse
 • opplæring i henhold til læreplanmålene
 • en lærlingplass fra august 2024 til august 2026, med avlønning i tråd med gjeldende lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten
 • spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon som arbeider med et viktig samfunnsoppdrag
 • inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidsordninger

Lyst til å søke? Slik gjør du det:

Send oss en søknad hvor du skriver litt om deg selv og hva du liker å jobbe med. Legg også ved CV, vitnemål og eventuelle attester sammen med søknaden.

Kompetansebevis for VG1 og VG2 må lastes opp i søknaden. Går du på VG2 i år, legger du ved
terminkarakterene for første halvår. Kompetansebevis for VG2 må da ettersendes når du har mottatt
dette.

Vi er tilknyttet OK stat (Opplæringskontoret for statlig virksomhet) som tilbyr støtte til lærlinger gjennom hele læretiden med blant annet samlinger for lærlinger med faglig og sosialt innhold. Les mer om OK stat sitt tilbud til lærlinger i læretiden på www.okstat.dfo.

Kontaktinformasjon

Rune Alstadsæter, Avdelingsdirektør, 915 58 419


Arbeidssted

Grønlandsleiret 44


0190 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo politidistriktReferansenr.: 4770353292


Stillingsprosent: 100%


Lærling


Søknadsfrist: 07.03.2024Oslo politidistrikt, SKOM-Stab for kommunikasjon

BedriftOslo politidistrikt, SKOM-Stab for kommunikasjon
Om bedriften

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3400 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger