Jobbsafari

Lærling i veidrift- og veivedlikeholdsfaget

2 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest1.3.2024
JobbdetaljerLærling

Om stillingen

Trondheim kommune er Midt-Norges største lærebedrift. Vi utdanner fagarbeidere som grunnlag for egen rekruttering og for å gi ungdom og voksne karrieremuligheter i arbeidslivet.

Trondheim Bydrift veg har i all hovedsak ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger og vegareal, herunder; gaterenhold, asfaltlapping, dreneringsarbeider, utskifting og nedsetting av sandfangskummer, mindre vegbygging med mer.

I den forbindelse søker vi etter lærlinger i veidrift- og veivedlikeholdsfaget.

Ler mer om lærlingeordningen her

Obligatorisk dokumentasjon som må sendes elektronisk sammen med søknaden

 • Kompetansebevis vg1
 • Karakterutskrift fra 1. termin vg2 hvis du fortsatt er elev i videregående skole
 • Kompetansebevis fra vg2 for de som har fullført videregående skole tidligere
 • Arbeidsattester som kan ha betydning for faget
 • Dersom du ikke har arbeidserfaring, skal du under punktet "Arbeidserfaring" legge inn hvor du har vært i praksis gjennom skolen
 • Du må oppgi minimum to referanser med e-postadresse og telefonnummer

Legg gjerne ved et bilde av deg selv.

Innkalling til intervju og eventuelt tilbud om læreplass vil bli sendt til den e-postadressen som er oppgitt i søknaden. Eventuelt tilbud om læreplass gis før 1. juli 2024.
Du har åtte dagers svarfrist med oppstart etter avtale.


Arbeidsoppgaver

 • Målrettet arbeid med kompetansemålene i faget
 • Dokumentasjon i elektronisk opplæringsbok
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
 • Stikking og oppmåling
 • Rigging, drift og gjennomføring av mindre anleggsoppdrag
 • Drift og vedlikehold av veier
 • Drift av kommunale grøntområder og renovasjon
 • Bruk av masseforflytningsmaskiner
 • Enkelt betongarbeid

Kvalifikasjoner

 • Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, eller Teknologi- og industrifag (kryssløp)
 • Vg2 Anleggsteknikk

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert, motivert og glad i faget
 • Du er god til å samarbeide, men kan også arbeide selvstendig
 • Du uttrykker deg godt muntlig og skriftlig
 • Du har digitale ferdigheter
 • Du har evne til refleksjon og kritisk tenkning

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer og interessante oppgaver
 • Elektronisk opplæringsbok
 • Systematisk oppfølging i læretida for å sikre et godt læreløp
 • Egne samlinger for lærlinger
 • Refleksjonsgrupper
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Elin Buholm, Rådgiver, 90402668


Tone Solberg, Avdelingsleder, 95263060


Arbeidssted

Erling Skakkes gate 14


7013 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4757785391


Stillingsprosent: 100%


Lærling


Søknadsfrist: 01.03.2024Trondheim Sv

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger