Jobbsafari
Tingvoll kommune Straumsnes barne- og ungdomsskole

Lærerstillinger ved Straumsnes barne- og ungdomsskole

1 måneder siden
OmrådeØydegard
Søk senest28.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Kort om stillingene
Fra 1. august 2024 trenger Straumsnes barne- og ungdomsskole flere dyktige og inspirerende lærere både i faste stillinger og i vikariater. Vi søker deg som har høy faglig kompetanse, godt blikk for elevenes læring og som kan delta i utviklingen av Tingvollskolen.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene tillegges kontaktlærerfunksjon eller faglærerfunksjon etter behov
 • Analysere og følge opp elevenes læring i alle fag
 • Sørge for at hver enkelt elev opplever utvikling, mestring og motivasjon
 • Arbeide for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • Delta i og bidra til et lærende fellesskap og lærerteam ved skolene
 • Fremme et godt skole-hjem samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen i henhold til opplæringslovens §10-1 og forskrift til Opplæringslovens §14
 • Kontaktlærer på småtrinnet
 • Begynneropplæring
 • Norsk
 • Musikk 5-10
 • Matematikk 5 – 10
 • Engelsk 5 - 10
 • Naturfag 5 - 10
 • IKT-ansvarlig for skolen
 • Du utøver god klasseledelse

Personlige egenskaper

 • Evner og har lyst til å bidra til at de strategiske målene kommunen har satt seg nås
 • Har et positivt elev- og læringssyn
 • Bidrar til gode lærings- og arbeidsforhold for elever og ansatte
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Du har god kjennskap til IKT
 • Personlig egnethet vektlegges

Krav til språkkunnskaper
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før eventuell ansettelse.

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR".

Vi tilbyr

 • En skole som er aktiv innen utviklingsarbeid
 • Motiverte elever
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Nyutdannede får redusert undervisningsplikt og jevnlig veiledning første arbeidsår

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentleglova. Hvis 
det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Link til søknadsskjema: Søk her

Tingvoll kommune Straumsnes barne- og ungdomsskole

BedriftTingvoll kommune Straumsnes barne- og ungdomsskole
Om bedriften

Tingvoll kommune ligger sentralt på Nordmøre med vel 3 000 innbyggere. Tingvoll kommune har en grønn profil som økokommune, og har en langsiktig satsing på bærekraftige lokalsamfunn.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger