Jobbsafari
Vefsn kommune Kulstad skole

Lærerstillinger ved Kulstad skole i Vefsn kommune

1 måneder siden
OmrådeMosjøen
Søk senest19.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Kulstad skole og SFO er en 1-7 skole som ligger i Kulstadlia ved Halsøy. Kulstad skole har neste skoleår 249 elever og rundt 50 ansatte. Skolen ligger i et kupert naturområde som gir gode muligheter for fysisk aktivitet og lek. Skolens visjon er "Ingen bakke er for bratt". Skolen arbeider etter følgende verdigrunnlag: Engasjement, respekt, glede og omsorg.  Bygningen er utformet med "halvåpne" fleksible løsninger, som gir mange muligheter for variert pedagogisk tilrettelegging. Skolen satser på teamorganisering, der de voksne arbeider i team knyttet til årstrinnet. Skolen har et utviklingsorientert personale og har lesing og skriving, inkludering og ledelse som satsningsområder.

Skolen utlyser eventuelle faste stillinger eller eventuelle vikariater som måtte bli ledige i løpet av våren og sommeren for skoleåret 2024/2025.

Fagområde

 • IKT
 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Musikk
 • Kunst og håndverk
 • Spesialpedagogikk
 • Kroppsøving
 • Begynneropplæring i matematikk, norsk og/eller engelsk

Arbeidsoppgaver:

 • For stillingene gjelder at man må jobbe utfra skolens samlede behov.
 • Alle som tilsettes i ordinære lærerstillinger må kunne ta teamleder- og /eller kontaktlærerfunksjon, og bør kunne undervise på alle trinn. 

Kvalifikasjoner:

 • For tilsetting som lærer gjelder for øvrig krav om undervisningskompetanse i samsvar med krav i Opplæringsloven og Forskrift til Opplæringsloven.
 • Det er ønskelig med kompetanse og ferdigheter i pedagogisk bruk av IKT-verktøy som f.eks. læringsbrett.
 • Den som tilsettes må før tiltredelse legge fram politiattest i samsvar med Opplæringsloven §10-9. Referanser bes oppgitt i søknaden.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker medarbeidere som viser et positivt engasjement, er fleksible og viser god evne til samarbeid.
 • Videre som viser god evne til å arbeide selvstendig og målrettet i direkte arbeid med barn.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter.
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø.

Lønnsvilkår:

Iht. tariff, kompetanse og ansiennitet.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Tor Gunnar Ånes Nordhøy på telefon 990 29 719.

For stillinger i Vefsn kommune:

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).


Link til søknadsskjema:

Søk her

Vefsn kommune Kulstad skole

BedriftVefsn kommune Kulstad skole
Om bedriften

Vefsn kommune har 13 400 innbyggere hvorav ca. 10.000 bor i byen og regionsenteret Mosjøen. Byen er et trivelig service, handels- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune har store ambisjoner og søker å drive kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca. 1.100 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran, som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdiene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger