Jobbsafari
Tynset kommune Skole og barnehage

Lærerstillinger Tynset barneskole

1 måneder siden
OmrådeTynset
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Tynset kommune satser på utdanning - i grunnskolen og i voksenopplæring for innvandrere. Kommunen er kjent for gode oppvekstsvilkår. Vi er inne i en aktiv skoleutviklingsperiode der økt læringsutbytte, mer praktisk opplæring, fagfornyelsen og kompetanseutvikling er fokusområder. Nye satsingsområder vil være livsmestring og psykisk helse der vi sammen med andre sektorer har et tett samarbeid i «laget rundt barnet» med utgangspunkt i kompetanseløftet og oppvekstreformen.

Tynset barneskole ligger i Tynset kommune i Nord-Østerdal. Skolen ligger i Tynset sentrum, med ungdomsskolen som nærmeste nabo. Vi har et innholdsrikt uteområde med nærhet til to idrettshaller og svømmehall. Skolen har inneværende skoleår 340 elever og 56 ansatte.
Vårt hovedsatsningsområde for skoleåret 2024-2025 er begynneropplæring der trygghet, lek og mestring står sentralt. Skolen har også fokus på å bygge robuste barn og voksne, som opplever mestring og motivasjon i skolehverdagen.

Kvalifikasjoner:
Vi søker etter lærere som tilfredsstiller nye kompetansekrav. Vi ønsker tydelige og trygge klasseledere med god relasjonskompetanse. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tynset barneskole har ledig:
Tre 100 % vikariater for skoleåret 2024-2025.

Vi søker spesielt kompetanse innen norsk, engelsk og matematikk 1.-7. Søker må påberegne kontaktlæreransvar.

I praksisfeltet er skolen behjelpelig med veiledning og oppfølging av nye ansatte.

Intervju vil bli gjennomført. 

Ved eventuelle ytterligere behov, vil søkerlisten benyttes.

Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

Lønn etter gjeldende tariff og avtale
Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Tynset kommune Skole og barnehage

BedriftTynset kommune Skole og barnehage
Om bedriften

Velkommen til fjellbyen Tynset. Tynset kommune er en by og et regionsenter i vekst. Kommunen preges av gode oppvekstsvilkår, et rikt kulturliv, et omfattende idrettstilbud, et ekspanderende næringsliv og gode jobbmuligheter. Kommunen har full barnehagedekning og bra boligtilgang. Kommunen jobber etter verdiene trygghet, inkludering, puls og optimisme og er et godt sted å bo for alle.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger