Jobbsafari

Lærere 

2 måneder siden
OmrådeSistranda
Søk senest29.2.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingene

Frøya kommune er på utkikk etter engasjerte og kvalifiserte lærere til våre skoler og oppvekstsentre. Vi søker etter personer som er dedikerte til å gi våre elever en inspirerende og lærerik skolehverdag. Her på Frøya får du muligheten til å skaffe deg en bred kompetanse, karrieremuligheter, en fantastisk boplass med masse fritidstilbud. Vi har mange ledige stillinger i skole, og tilbyr signeringsbonus på inntill kr. 80.000,- for stillinger som krever høyskolekompetanse.

Vi har ledige stillinger med oppstart høsten 2024:

 • Grunnskolelærere 1.-7. trinn
 • Grunnskolelærere 8.-10. trinn
 • Miljøterapeuter/vernepleier/barne og ungdomsarbeidere

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre undervisning
 • Bidra til et positivt læringsmiljø
 • Samarbeide med kollegaer og foresatte
 • Delta i skolens/oppvekstsenterets utviklingsarbeid

Frøya ungdomsskole

Frøya ungdomsskole ligger sentralt på Sistranda med nærhet til sjøen og marka. Vi har til sammen 180 elever fordelt på tre paralleller. Vi har et stort mangfold på skolen, noe vi ser på som en styrke.   

Vi er en framoverlent skole med et engasjert og utviklingsorientert personale. Arbeidsmiljøet preges av åpenhet, støtte og en ivrig delingskultur. Med kort vei til ledelse og godt samarbeid jobber vi sammen for å gi elevene et best mulig læringsmiljø og læringsutbytte. Basisfag organiseres rundt et to-lærer-system, som både elever og lærere drar god nytte av. Nyutdannede får nedslag i stillingen og en mentor, og alle ansatte får ulike former for kollegaveiledning. 

Vi ser etter engasjerte kolleger med brennende engasjement for elever og for fagene sine. Vi ønsker oss kolleger som aktivt bidrar i profesjonsutviklingen og til et godt arbeidsmiljø.  


Nordskag oppvekstsenter

Nordskag oppvekstsenter ligger på nordsiden av Frøya, og består av 4-avdelings barnehage, skole med 1.-7. trinn og SFO–ordning for 1.-4. trinn.

På Nordskag oppvekstsenter skal alle være trygge på seg selv, og de skal være trygge på alle rundt seg. Barna skal kjenne at de hører til, de skal alltid ha noen å være sammen med, stole på og snakke med. Det er viktig at alle skal kjenne sin bakgrunn, være stolt over hvem de er og hvor de kommer fra.


Dyrøy oppvekstsenter

Dyrøy oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO, og ligger på Norddyrøya. 

Oppvekstsenteret ble ferdig utbygd og renovert i februar 2020. Ballbinge ble satt opp på dugnad høsten 2022. 

Skolen har elever fra 1.-7. trinn, og er inndelt i tre grupper med rundt 40 elever til sammen. Barnehagen har én utvidet avdeling med barn i alderen 0-6 år. Vi har stort fokus på inkludering, trivsel og tidlig innsats. 

Oppvekstsenteret er miljøsertifisert med Grønt Flagg.


Nabeita oppvekstsenter

Nabeita oppvekstsenter består av skole 1.-7. klasse, 4-avdelings barnehage og SFO. Oppvekstsenteret ligger mellom grendene Hammarvik og Flatval, ca 6 km fra kommunesenteret Sistranda.

På barnehagen er det til sammen 60 plasser fordelt på to små- og to storbarnsavdelinger. Vi er opptatt av at elevene skal få være aktive i læringa, trives og oppleve mestring. Hos oss blir du en del av en personalgruppe som er aktive brukere av nærmiljøet. Vi har sjøen og skogen rett utenfor døra vår, og bruker begge deler gjennom hele året. Uteskole er fast på timeplanen, og vi samarbeider tett med bedrifter, foreldre og andre aktører. 


Sistranda barneskole

Sistranda barneskole er den største skolen i Frøya kommune med 217 elever fordelt på 1.-7.trinn. Skolen ligger i kommunens sentrum.

Skolen har ulike fasiliteter i umiddelbar nærhet som basishall, idrettshall, fotballhall, svømmehall og kulturhus. Uteområder som fjæra og marka ligger i tett nærhet til skolen og brukes flittig i uteskolesammenheng. Hos oss skal alle elevene være aktiv i egen læring, gjennom variert og praksisnær undervisning. Alle elever og voksne har sin iPad som brukes aktivt i opplæringen. Vi har fokus på et godt og trygt miljø for både elever og voksne.


Skolene ute i øyriket, Mausund oppvekstsenter og Sørburøy Skole

Mausund oppvekstsenter ligger på Mausund i Frøya kommune, og består av en barnehageavdeling og skole med 1.-10. trinn.

Mausund oppvekstsenter avd skole er en kombinert barne- og ungdomsskole. Skolen er fådelt, og har inneværende år 14 elever. Mausund oppvekstsenter avd. barnehage er en én-avdelingsbarnehage for barn fra 0-6 år.

Oppvekstsenteret ligger på Måøya i Mausund med en fantastisk utsikt, rett ut mot storhavet. Oppvekstsenteret har felles uteområde, med ballbinge og leikeplass. Mausund svømmehall ligger ca. 100 meter fra skolen, i tilknytning til idrettshuset, som oppvekstsenteret leier av Mausund IL til blant annet kroppsøving.

Sørburøy skole er en liten skole med fådelt undervisning fra 1. til 10. klasse. Skolen dekker Froan skolekrets, som nå utelukkende har elever fra Sørburøy.

Froan har hurtigbåtsamband med Dyrøya på Frøya, rute 820. Froan utgjør den nordligste delen av øyrekka i Frøya. Der finnes fortsatt flotte naturkvaliteter og et spennende lite lokalsamfunn der alle trengs for å drive videre både tradisjonell og ny aktivitet. 

Beliggenheten gjør det naturlig å satse tverrfaglig på kystkultur, og vi har dessuten samarbeid med Frøya kulturskole, Sameskolen i Midt-Norge og skolekorpset på øya, som alle barna spiller i. Det legges vekt på at elever og lærere skal fungere godt sammen på tvers av klassetrinn og ansvarsområder, og praktisk-estetiske fag og et høyt læringstrykk spiller en viktig rolle i skolens kultur.


Kvalifikasjonskrav

 • Evne til å skape et inkluderende læringsmiljø
 • Godkjent lærerutdanning, og godkjent utdanning som vernepleier/barne og ungdomsarbeider
 • Gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig)
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Tydelig og trygg voksen som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser Interesse for, og erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring

Vi tilbyr 

 • Lønn etter tariff og lokale lønnsgarantier. 
 • Kontaktlærertillegg
 • Mentorordning for nyutdannede lærere som går over 2 år
 • Vi har egne rekrutteringsboliger for tilflyttere
 • Signeringsbonus på inntil 80.000,- 
 • 6 måneder gratis medlemskap på det lokale treningssenteret, Maxtrim
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte arbeidsoppgaver, i en kommune i stor vekst og mange muligheter
 • Godt og trygt arbeidsmiljø, med fokus på mestring, kollegastøtte og delingskultur
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

Om søknaden 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. 
Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaring oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med: 

Dyrøy oppvekstsenter: Randi Gaustad, tlf. 97158174

Nordskag oppvekstsenter: Tonje Sørlie, tlf. 90883571

Nabeita oppvekstsenter: Lise Måsøval, tlf. 92624629

Sistranda barneskole: Sissel Strømøy, tlf. 996 39 325

Frøya ungdomsskole: Ludvig Kristoffersen, tlf. 48204332

Sørburøy og Mausund oppvekstsenter: Håvard H. Os, tlf. 91747433

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes elektronisk på jobbnorge.no
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 


Frøya Kommune

Lignende stillinger