Jobbsafari
Aurdalslia skole, Bergen kommune

Lærere

1 måneder siden
OmrådeSandsli
Søk senest24.4.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Aurdalslia Skole er en spennende og varm barneskole på Sandsli i Ytrebygda bydel med et stort mangfold av elever. Skolen ligger flott til med omkringliggende skog som flittig brukes av både elevene til både frilek og til undervisning. Det gir elevene store muligheter for aktiviteter både sommer og vinter. På Aurdalslia Skole er vi ca. 400 elever og nær 60 ansatte. Vi har et godt arbeidsmiljø og lærerne er organisert i trinnteam som samarbeider tett om elevenes læring og utvikling. Vårt lederteam består av rektor, 2 avdelingsledere skole og 1 avdelingsleder for SFO.

På Aurdalslia Skole er vi opptatt av å gjøre hverandre gode og jobber kollektivt mot samme mål hvor alle bidrar etter beste evne. Vi ønsker å skape et trygt og godt læringsmiljø. Vi er opptatt av faglig kompetanse og jobber for å utvikle en god kultur for læring der respekt, forutsigbarhet, raushet og mestringsfølelse er sentralt både for barn og voksne.

Skolen sin visjon; Et godt sted å være og et godt sted å lære. Vi har fokus på å fremme elevenes faglige og sosiale utvikling i et trivelig og trygt læringsmiljø, hvor læring, fellesskap, trivsel og motivasjon er noen av nøkkelordene.

Aurdalslia Skole er utviklingsorientert, og for tiden jobber vi systematisk etter ny læreplan – LK20 og Bergensskolens felles satsningsområde "Sammen for kvalitet - Læring og medvirkning". 

Skolen har samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, og noen av våre lærere er praksislærere.

Aurdalslia Skole søker dyktige og engasjerte lærere, og vi har inntil fire årsvikariat på 100%. 2 av stillingene er som (med)kontaktlærer på 1.trinn.


Arbeidsoppgaver

Undervisning på barnetrinnet.

Kontaktlærerfunksjon er aktuelt for noen av stillingene. 

Oppfølging av enkeltelever.

Skole-hjem samarbeid.

Planlegging, gjennomføring og oppfølging av læringsarbeid.

Samarbeid i team.

Samarbeid med kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartnere.

Være aktiv og bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

Målrettet oppfølging av elever både faglig og sosialt.

Sørge for et trygt og godt læringsmiljø.

Kvalifikasjoner

Krav om allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning - GLU 1-7. 

Du har minimum 30 studiepoeng i to av tre basisfag som matematikk, engelsk eller norsk. 

Du har relevant erfaring fra undervisning i grunnskolen.

Du har god fagkompetanse, metodekompetanse og sosialkompetanse. 

Du arbeider systematisk med godt klassemiljø, har evne til å skape gode og trygge relasjoner i læringsrommet, og forstår sammenhengen mellom det og god læring.

Du har god kompetanse i grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring.

Du har god kompetanse innenfor digital læring og bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Du har erfaring med å arbeide i team.

Du har gyldig politiattest.

Personlige egenskaper

Du har høye ambisjoner på hver enkelt elevs vegne.Du liker å samarbeide tett i team sammen med lærere og fagarbeidere.Du er kreativ, nysgjerrig og innovativ i ditt læringsarbeid.Du har godt humør og en positiv innstilling.Du har evne til å skape gode relasjoner til elever, kolleger og foresatte.Du arbeider målrettet og er en god lagspiller.Du kommuniserer godt muntlig og skriftlig.Du har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og beslutningsdyktig.Du er fleksibel og har stor arbeidskapasitet.Du reflekterer over egen praksis og kan diskutere den med andre.Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

En utviklingsorientert skole.

Engasjerte og positive kollegaer.

God pensjonsordning i SPK.

Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk.

En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) - bedrift.

Kontaktinformasjon

Terje Tviberg, Rektor, 53034202, [email protected]


Marit Nessen, Avdelingsleder, 53034201, [email protected]


Svanhild Mosavi, Avdelingsleder, 53034203, [email protected]


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4797294940


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Startdato: 01.08.2024


Sluttdato: 31.07.2025


Søknadsfrist: 24.04.2024Aurdalslia skole, Bergen kommune

BedriftAurdalslia skole, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Søk etter flere lignende stillinger