Jobbsafari

Lærer ved Nesøy skole - 20 % stilling fast, 2.gangs utlysning, ny søknadsfrist

1 måneder siden
OmrådeNordnesøy
Søk senest31.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

I Rødøy kommune er det 5 fådelt skoler. Det er skole i følgende kretser: Nordnesøy, Rødøy, Øresvik, Jektvik og Tjongsfjord. Ved alle skolene er det elever fra 1. klasse til og med 10. klasse.

Fra skoleåret 2024-2025 er følgende faste undervisningsstillinger ledige:

Nesøy skole: 20 %

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i henhold til nye lærerplaner i Fagfornyelsen
 • Planlegging av undervisning, etter arbeid og samarbeidsoppgaver
 • Delta i skolens utviklingsarbeid
 • Undervise elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning
 • Utarbeide individuelle opplæringsplaner
 • Skole-hjem samarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Du har godkjent lærerutdanning
 • Erfaring fra undervisning på grunnskolen er en fordel, men nyutdannede oppfordres til å søke
 • Det er viktig at du er en trygg klasseleder som har struktur, ro og orden i undervisningen
 • Du må ha evne til å kommunisere godt med og skape gode relasjoner til både elever, foresatte og kollegaer
 • Utenlandske søkere må kunne dokumentere bestått norskopplæring på minimum nivå B2

Personlige egenskaper:

 • Du er en tydelig og omsorgsfull voksen med god klasseledelse og positivt elevsyn
 • Du har god relasjonskompetanse
 • Du har god arbeidskapasitet; er ansvarsbevisst, jobber selvstendig og strukturert
 • Du har gode samarbeidsferdigheter
 • Du er bevisst på egne holdninger og verdier
 • Du er tålmodig, fleksibel og har evne til å håndtere uforutsette hendelser.
 • Du har lyst til å jobbe i team og å være en aktiv deltaker i utviklingen av skole vår
 • Du bidrar til å opprettholde et godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

 • God veiledning og oppfølging som nytilsatt, spesielt for deg som er nyutdannet
 • En jobb som gir mening, mestring, utvikling og profesjonelt handlingsrom
 • En skole der åpenhet, kultur for samarbeid og deling preger arbeidsmiljøet
 • En skole i utvikling hvor systematikk, orden og gode rutiner vektlegges
 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer som deler kompetanse og erfaringer
 • Mulighet for fag- og kompetanseutvikling
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass ved tilgjengelighet/ledighet
 • Se også tiltak i rekrutterings- og tilflyttingsprosjektet <<Prøv Rødøy>>
 • Se også: Rødøy Kommune (visbrosjyre.no)

Annet:

 • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel
 • Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.
 • Pensjonsordning i SPK

For mer informasjon, kontakt Kommunalsjef Oppvekst og kultur 75098022.

Søknad med CV sendes [email protected], eller til Rødøy kommune, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen.

Originale eller bekreftet kopi av vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 31. mai 2024

Vi gjør oppmerksom på at Rødøy kommune har offentlige søkerlister, jf. Offentlighetsloven § 25. Eventuelt ønske om unntak fra oppføring, må begrunnes i søknaden.

Rødøy Kommune Sentraladministrasjon

BedriftRødøy Kommune Sentraladministrasjon
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger