Jobbsafari
Kyrkjekrinsen skole, Bergen kommune

Lærer på barnetrinnet - Kyrkjekrinsen skole

1 måneder siden
OmrådeBergen
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

På Kyrkjekrinsen skole skal elevene ha det trygt, trives, lære å samarbeide, undre seg og oppleve mestring. De skal møte trygge, rause voksne og de skal lære på ulike måter og arenaer med fokus på dialog og forståelse av egen læring.
For at elevene skal få et godt grunnlag for å mestre livet sitt videre satser vi på utvikling av sosiale ferdigheter og ferdigheter i lesing, skriving, regning, digital kompetanse og muntlige ferdigheter.
Kyrkjekrinsen skole er en "SUPER!!" skole. Dette er et nytt program for utvikling av sosiale ferdigheter. Det er utviklet av MOT, som vi bruker på ungdomstrinnet. Gjennom MOT styrker vi ungdoms robusthet og livsmestring.

Kyrkjekrinsen skole har rundt 445 elever fra 1.-10. trinn, ca 195 elever på barnetrinnet og ca 250 elever på ungdomsskolen. Skolen ligger sentralt til på Nyborg i Åsane.


Arbeidsoppgaver

Fra elevene kommer på skolen og på SFO til de forlater oss etter 10. trinn skal de oppleve at vi ønsker å ha dem her, og de skal oppleve voksne som modeller både i læring og danning.
Elevene skal utvikle forståelse for andre mennesker, religioner, bakgrunner, samfunnet og miljøet vi lever i, og de skal utvikle nysgjerrighet, skaperglede og kritisk tenking. Elevene skal få kompetanse i fagene og kunne se sammenhenger på tvers av fag.
Elevene på Kyrkjekrinsen skole skal oppleve å bli hørt og få medvirke, og de skal øve på å ta ansvar for seg selv og sine handlinger.
Hver og en skal få mulighet til å utvikle sine evner og personlighet, og de skal få støtte til å danne seg et godt selvbilde.

Ansattes handlinger skal alltid være til elevenes beste.

Neste skoleår har vi ledig flere stillinger, og håper at akkurat du har lyst til å bli med på laget med oss!

2 faste stillinger knyttet til småtrinnet med mulighet for kontaktlærer

1 vikariat for foreldrepermisjon til og med 25.05.2025 med mulighet for forlengelse ut skoleåret

Kvalifikasjoner

Vi søker godkjente grunnskolelærere 1-7. eller lærere med utdanning som er godkjent for hele barnetrinnet. Det er også ønskelig med kompetanse i begynneropplæringen.

Vi søker lærere som har minimum godkjenning for å undervise i ett av basisfagene norsk, matematikk eller engelsk. Du har gjerne noen kreative fag i utdanningen din som f.eks. drama, kunst og håndverk, musikk, uteskole, programmering eller annet.

Til alle stillingene er det viktig å presisere hvilken utdanning, utdanningsgrad og fordypningsfag i CVen du registrerer. Dette letter arbeidet for å finne akkurat deg blant alle søkerne. Vi bruker CVen aktivt i vurdering før eventuelle intervju.

Personlige egenskaper

Du er varm og inkluderende i møte med elever.

Du er positiv, er løsningsorientert og liker å ha det gøy på jobb.

Du bidrar positivt i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

Du er fleksibel og har gode samarbeidsevner.

Du er flink til å skape trygghet og gode relasjoner med elever, foresatte og kollegaer.

Du kan arbeide selvstendig, målrettet og systematisk.

Vi vektlegger dine personlige egenskaper i rekrutteringsprosessen og ønsker søkere som aktivt kan bidra til videreutvikling av skolen både faglig og sosialt.

Vi tilbyr

Lønn etter avtaleverket

Fleksibel arbeidstid

Sosialt og inkluderende personale

En positiv arbeidsplass

Kontaktinformasjon

Einar Skintveit, Rektor


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4773965639


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 10.03.2024Kyrkjekrinsen skole, Bergen kommune

BedriftKyrkjekrinsen skole, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger