Jobbsafari
Troms fylkeskommune (TFK)

Lærer i naturbruk, 100 % fast stilling ved Nord-Troms videregående skole

1 måneder siden
OmrådeSkjervøy
Søk senest3.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen og arbeidsoppgaver

 • Arbeidssted er Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy
 • 100 % fast stilling med tiltredelse 01.08.2024 
 • Undervisning i programfag på vg1 naturbruk, og/eller vg2 akvakultur og fiske og fangst.

Om oss

Nord-Troms videregående/Davvi-Romssa joatkkaskuvla er en kombinert videregående skole med både yrkesfaglig og studiespesialiserende fag. 

Vi er en middels stor skole som tror på å inkludere alle. Våre ansatte er engasjerte, både faglig og sosialt. Målet til skolen er at alle skal oppleve samspill, mestring og glød hos oss. Vi er stolte av gode faglige resultater over mange år – og over at elevene våre ønsker å lære, være og bli i Nord-Troms.

Vi søker flere kollegaer som ønsker å være med på å bidra til å gjøre en god skole enda bedre. Kanskje er det akkurat deg vi leter etter?   


Kvalifikasjonskrav

 • Undervisning i programfag vg1 i naturbruk, akvakultur og/eller fiske og fangst 
 • Erfaring innenfor relevant næringsvirksomhet vektlegges
 • Dersom vi ikke får formelt kvalifiserte søkere, vil vi vurdere andre kandidater ut ifra realkompetanse

Personlige egenskaper

 • Du er god på klasseledelse, og evner å skape gode relasjoner med alle typer ungdommer
 • Du har god formidlingsevne 
 • Du er opptatt av elevenes dybdelæring, og av at elevene skal oppleve opplæringen som relevant
 • Du arbeider målrettet og strukturert
 • Du er god til å kommunisere med elever, kollegaer og ledelse
 • Du er fleksibel og har endringskompetanse  

Vi vektlegger personlig egnethet


Vi tilbyr

 • En spennende stilling med varierte oppgaver
 • Et godt sosialt miljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • Å være en del av et utviklingsorientert kollegium
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Økonomiske fordeler for tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.regjeringen.no

Søknaden skal inneholde

 • Søknadstekst, CV, vitnemål og attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  
 • Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. https://hkdir.no

Søknad skal leveres elektronisk i Jobbnorge.  


Søknadsfrist og andre opplysninger

 • Søknadsfrist: 03.06.2024
 • Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.  
 • Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste blir automatisk tilgjengelig i søkers brukerkonto i Jobbnorge når stillingen er avpublisert, eller den kan sendes ut ved forespørsel.
 • Troms fylkeskommune er underlagt sikkerhetsloven. Dette betyr at enkelte stillinger vil kunne kreve sikkerhetsklarering. 
 • Før eventuell tilsetting i Troms fylkeskommune sine skoler må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler.
 • En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.  

Troms fylkeskommune (TFK)

BedriftTroms fylkeskommune (TFK)
Om bedriften

Vi er en av landsdelens største arbeidsgivere, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier, kollektivtilbud, offentlig tannhelsetjeneste, kultur og friluftsliv.

Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb, i et sosialt og faglig sterkt arbeidsmiljø. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, noe som har stor betydning for samfunnsutviklinga i Troms.

Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig, og byr på mange flotte opplevelser!

For mer informasjon om Troms fylkeskommune - gå innom vår hjemmeside tromsfylke.no

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger