Jobbsafari
Telemark fylkeskommune

Lærer - helse- og oppvekstfag vg1, vg2 og vg3

1 måneder siden
OmrådeSkien
Søk senest30.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ledige stillinger fra 1. august 2024:

 • 1 vikariat inntil 100 % fra 1. august 2024 til 1. februar 2025 - vg1
 • 3 faste stillinger inntil 100 % fra 1. august 2024 - For en av stillingene bør søker ha bakgrunn som bioingeniør eller tilsvarende. For øvrige gjelder kvalifikasjonskrav som nevnt under.

Søker må presiserer hvilke(n) stillinger søknaden gjelder.
Det kan oppstå behov for vikarer med samme kvalifikasjoner i korte og lengre perioder. Søkere kan oppgi om de er interessert i vikariat.

Om avdelingen og stillingene:
Vi søker dyktige og engasjerte lærere. Det kan være aktuelt for den tilsatte lærer å ha kontaktlærerfunksjon for en klasse og undervise i programfag og yrkesfaglig fordyping (YFF) både på VG1, VG2, VG3 og voksenopplæring.

Informasjon om avdelingen kan leses på våre nettsider: Telemark fylkeskommune - Helse- og oppvekstfag

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Legge til rette for målrettet og systematisk opplæring
 • Planlegge og lede elevenes læring og utvikling
 • Deltakelse i skolens faglige og pedagogiske utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner
Utdanning:

 • høyere utdanning som sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, førskolelærer, apotektekniker/farmasøyt eller ergoterapeut, eller
 • fagbrev innen helse- og oppvekstfag med 2 års yrkesteoretisk utdanning ut over videregående skole, og minst 4 års relevant praksis, og
 • praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Skolen kan vurdere å ansette på vilkår om at PPU utdanning tas eller midlertid ansette søkere uten PPU dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere.

Ønskelig erfaring:

 • Undervisningserfaring fra og kjennskap til videregående opplæring
 • Praktisk arbeidserfaring fra yrker innen helse- og oppvekstfag

Det forventes at søker har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

 • Ha en positiv innstilling til å jobbe med ungdom og voksne i ulike livvsituasjoner
 • Medvirke til et trygt og godt læringsmiljø
 • Dyktig til å etablere gode relasjoner til ungdom, kollegaer og foresatte
 • Være en tydelig voksen og engasjert klasseleder
 • Være strukturert, fleksibel og pålitelig
 • God på å jobbe i team og ha gode samarbeidsevner

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • En spennende og dynamisk arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag, der du kan bidra til å påvirke elevenes framtidsmuligheter
 • Tilhørighet i et dyktig og motivert arbeidsfellesskap med godt arbeidsmiljø
 • Rettigheter som følger ansettelse i fylkeskommunen
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter lov- og avtaleverk

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema. Vitnemål og attester tar du med til et eventuelt intervju. Ved søknadsfristens utløp blir det utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf Offentleglova § 25. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon som bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

Telemark fylkeskommune

BedriftTelemark fylkeskommune

Lignende stillinger