Jobbsafari
Skole og SFO i Iveland

Lærer, fast stilling

2 måneder siden
OmrådeIveland
Søk senest5.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi trenger lærer i fast stilling

Skole og SFO i Iveland

Iveland skole er en 1.-10.-skole lokalisert på Birketveit med i underkant av 200 elever og rundt 45 ansatte.Iveland kommune har over år har hatt stort fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.


Dette viser seg igjen i høy kvalitet i det pedagogiske arbeidet og samarbeid mellom ulike instanser som


f.eks. skole/barnehage, skole/helsestasjon, skole/ppt.Personalet har de siste årene fått god kompetanse på traumebevisst omsorg, og har fokus på


relasjonsbygging.Skolen vil skoleåret 24/25 fortsette med kompetanseheving sammen med blant annet RVTS, UiA og


Sørlandet sykehus.Iveland skole jobber læringsorientert med mål om at alle elevene skal få vist de beste egenskapene sine.


Fra 1. august 2024 har vi følgende ledig stilling:
100 % fast stilling som lærer.

Iveland kommune mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til best mulig oppgaveløsning


Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Kontinuerlig arbeid med elevenes sosiale og faglige utvikling, individuelt og i
  gruppe/klasse, med et særlig fokus på relasjoner
 • Tett samarbeid om læring og i utviklingsarbeid på tvers av fag og trinn
 • Bidra aktivt og lojalt i utviklingsarbeid
 • Det vil kunne bli ledig stilling som kontaktlærer med de ekstra arbeidsoppgavene det
  medfører

Kvalifikasjoner

 • Være formelt kvalifisert for tilsetting og undervisning i grunnskolen, jf forskrift til
  opplæringsloven kapittel 14. Grunnskolelærerutdanning 5-10, samt erfaring som kontaktlærer
  vil kunne bli foretrukket
 • Den som tilsettes fast må ha 60 poeng undervisningskompetanse i minst norsk og engelsk, og det er
  ønskelig med undervisningskompetanse i minst 2 andre relevante fag for ungdomstrinnene
 • Etter skolens behov kan det også være ønskelig med undervisningskompetanse i fagene kunst og håndverk og musikk.
 • Ved tilsetting legger vi vekt på utdanning, personlig egnethet og erfaring. Erfaring som kontaktlærer vil
  kunne bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Er trygg, varm og tydelig i møte med elever og voksne
 • Har realistiske og tydelige forventninger til alle elever
 • Har høy bevissthet om og tilrettelegger for inkluderende læringsmiljø
 • Er samarbeids- og løsningsorientert, med vilje til å bidra til fellesskapet

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med rom for utvikling
 • Profesjonelle lærende fellesskap som utvikler felles praksis med utgangspunkt i
  erfaring og forskning
 • Kompetanseheving i tråd med skolenes utviklingsplaner
 • Mentorordning for nyutdannede lærere 
 • Kontaktlærertillegg kr 29 000,- pr år
 • Lønn etter tariff

Kontaktinformasjon

Ole Kristen Hægeland, Rektor/Virksomhetsleder, +4790564164


Arbeidssted

Frikstadveien 20


4724 Iveland


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: IKT AgderReferansenr.: 4769584503


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 01.08.2024


Søknadsfrist: 05.03.2024Skole og SFO i Iveland

BedriftSkole og SFO i Iveland
Om bedriften

Iveland er en liten og oversiktlig kommune med ca. 1330 innbyggere. Vi ligger kun en 45 minutters kjøretur unna Kristiansand og 25 minutter unna Vennesla i sør og 20 minutter fra Evje i nord. Kommunen arbeider for å tilby gode tjenestetilbud til sine innbyggere. Her tilbyr man mangfoldig og variert turterreng, flotte skiløyper om vinteren og varierte aktiviteter gjennom lag og foreninger for alle aldere.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger