Jobbsafari
Kommunalsjef oppvekst, Stange kommune

Lærer barnetrinnet

1 måneder siden
OmrådeEspa
Søk senest12.3.2024

Om stillingen

Vi søker engasjerte og dyktige lærere til barnetrinnet i Stangeskolen fra august 2024.

I Stangeskolen har vi 9 barneskoler som fordeler seg i hele kommunen. Til undervisningsstillinger ønsker vi søkere med godkjent lærerutdanning. Vi har behov for lærere i både faste og midlertidige stillinger.

For skoleåret er det ledig 6 faste stillinger ved Hoberg skole, 1 fast stilling ved Arstad skole, samt 1 årsvikariat. Kompetanseområder er ett av basisfagene, begynneropplæring, kunst & håndverk, musikk, tilpasset opplæring og 2.språksdidaktikk eller tilsvarende.

Flere av skolene våre har behov for lærere i midlertidige stillinger, grunnet lærere som har søkt videreutdanning. Når det gjelder midlertidige stillinger vil det variere hvilke undervisningsfag det er behov for. Det er derfor ønskelig at du i søknaden oppgir hvilke fag og/eller fagområder du har kompetanse i.  

I Stangeskolen har vi tro på at alle elever lærer med rett hjelp og støtte. All læring skal skje i et inkluderende lek- og læringsfellesskap som fremmer helse, trivsel og læring. Som lærer i Stangeskolen forventes det at du tar aktiv del i det profesjonelle læringsfellesskapet hvor vi kontinuerlig vurderer og videreutvikler en fellesskapende praksis.

Stangeskolen kan vise til meget gode resultater og vi er stolte av arbeidet som skoleledere, lærere og andre ansatte utøver sammen med elevene hver eneste dag. Vi vektlegger et bevisst forhold til valg av læremidler, læringsressurser og arbeidsmåter i opplæringen.

Ved tilsetting må gyldig politiattest (iht. opplæringsloven § 10-9) og tuberkulinattest fremlegges.

Husk å merke søknaden din med hvilke undervisningsfag og kompetanseområder du har. Dersom du bare ønsker at søknaden din skal vurderes ved enkelte av skolene, må du oppgi hvilke.


Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og lede elevenes læring
 • Oppfølging av elevenes faglige og sosiale utvikling
 • Jobbe systematisk for et trygt og godt læringsmiljø
 • Samarbeide med kollegaer og andre tjenesteområder i laget rundt eleven
 • Legge til rette for et godt skole/hjem samarbeid
 • Delta i det kollektive utviklingsarbeidet ved skolen

Kvalifikasjoner

 • Grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende, med undervisningskompetanse for 1.-7.trinn
 • Undervisningskompetanse i minst ett av basisfagene norsk, matematikk og engelsk
 • Ønskelig med kompetanse i begynneropplæring i lesing og skriving
 • Ønskelig med god kompetanse og erfaring i bruk av digitale verktøy i opplæringen

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig, trygg og inkluderende klasseleder
 • Du evner å motivere og se den enkelte elev
 • Du er systematisk i arbeidet med å bygge et trygt og godt læringsmiljø
 • Du er bevisst i din forståelse og praktisering av et inkluderende læringsmiljø
 • Du vektlegger et godt skole/hjem samarbeid
 • Du er fleksibel, raus og løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter som bygger tillit

Vi tilbyr

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige og rause kollegaer
 • Rom for personlig utvikling sammen med både elever og kollegaer
 • Veiledningsordning for nyutdannede
 • Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i SPK

Kontaktinformasjon

Slettun, Elisabeth Brendløkken, Konstituert rektor, Arstad skole, +47 911 55 978, [email protected]


Hølto, Inger Lise, Rektor, Breidablikk skole, +47 996 04 564, [email protected]


Dalmo, Wenche, Rektor, Espa skole, +47 481 09 911, [email protected]


Børresen, Trond Arne, Rektor, Hoberg skole, +47 402 37 044, [email protected]


Vardebakken, Marianne, Rektor, Solvin skole, + 47 413 38 657, [email protected]


Bjørnstad, Helle Johansen, Rektor, Stange skole, +47 930 80 611, [email protected]


Martinsen, Eli, Rektor, Tangen skole, +47 473 54 021, [email protected]


Witchen, Tanja, Rektor, Vallset skole, +47 996 49 488, [email protected]


Aasen, Mari-Anne Elstrøm, Rektor, Åsbygda skole, +47 412 45 539, mari-anne,[email protected]


Aggrey, Denis, Kommunalsjef oppvekst, [email protected]


Arbeidssted


Stange


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stange kommuneReferansenr.: 4775241100


Stillingsprosent: 100%


Fast, Vikariat


Søknadsfrist: 12.03.2024Kommunalsjef oppvekst, Stange kommune

BedriftKommunalsjef oppvekst, Stange kommune
Om bedriften

Stange kommune har over 1500 ansatte, og er den største arbeidsplassen i Stange. Som arbeidstaker hos oss kan du bidra til vekst og utvikling og bli del av et stort fagmiljø med kolleger fra mange ulike yrkesbakgrunner.

Våre verdier er åpenhet, trygghet og mangfold.

Stange er inngangsporten til Innlandet. I en tid hvor urbanisering er et av samfunnets tydeligste trekk, er beliggenheten til Stange kommune veldig sentral – en grønn lunge i et urbaniserende område. Med hyppige togavganger er det mange som pendler fra Oslo og kombinerer det med hjemmekontor. Videre utbygging av jernbanen vil redusere reisetiden og øke antall togavganger ytterligere.


Det handler om  p u s t e r o m  - å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.

Les mer om Stange kommune på våre hjemmesider og følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger