Jobbsafari
Mortensnes skole, Tromsø kommune

Lærer

1 måneder siden
OmrådeTromsø
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Mortensnes skole vil det fra 1. august 2024 være ledig  inntil fem faste lærerstillinger i 100%. 

Mortensnes skole er en mangfoldig og inkluderende skole med stort fokus på teamsamarbeid og sosial kompetanse. Er du en autoritativ voksen som evner å anerkjenne barns følelser samtidig som du er tydelig og setter grenser, og har et høyt faglig nivå? Da vil vi ha deg som vår nye kollega! Vi ønsker deg som er klar for å jobbe hardt for at elevene hver dag skal lære, le, bli sett og utfordret velkommen til oss.


Arbeidsoppgaver

 • Kontaktlærer- og/eller faglæreroppgaver. 
 • Planlegge og gjennomføre god undervisning.
 • Hovedansvaret for opplæring av grunnleggende ferdigheter for elevene.
 • Utøve god klasseledelse.
 • Jobbe med kartlegging av læringsresultater, tilpasning av undervisning og oppfølging av enkeltelever og grupper av elever.
 • Samarbeide med foreldre og andre aktører i skolen.

Kvalifikasjoner

 • Grunnskolelærerutdanning for å undervise på 1.-7. klassetrinn.
 • Sterk på klasseledelse - har tydelig struktur på undervisningen og tilrettelegger for godt læringsmiljø.
 • God på tilpasset opplæring for alle elever.
 • Grunnleggende kunnskap om vurdering og læring.
 • Kan bruke ulike læringsstrategier i læringsarbeidet ditt.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Kompetanse innenfor arbeid med spesialundervisning er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Du deltar aktivt i utvikling av et positivt, støttende arbeidsmiljø og i skolens profesjonsfelleskap.
 • Du har gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter.
 • Du er selvstendig, men kan også samarbeide godt med andre.
 • Ved tilsetting vil personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Ei spennende og utviklende stilling som lærer på barnetrinnet.
 • Jobb sammen med dyktige lærere i team.
 • Et trivelig og inkluderende skole- og arbeidsmiljø.
 • Et godt og utviklende pedagogisk miljø som vektlegger erfaringsdeling og kompetanseutvikling som grunnfilosofi. Vi har et sterkt fokus på tilpasset opplæring og sosial kompetanse.
 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 10-9 i Opplæringsloven fremlegges.
 • Ved tilsetting kreves tuberkuloseundersøkelse for søkere som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose iht. tuberkuloseforskriftens § 3.1 og 3.2.
 • Attester og vitnemål legges ved søknad før intervju.
 • Referanser etterspørres i intervju.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Kontaktinformasjon

Elisa Joensen, Rektor, +47 97 18 42 57, [email protected]


Vegard Norberg, Fagleder, +47 96 04 94 18, [email protected]


Arbeidssted

Mortensnesvegen


9014 Tromsø


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tromsø kommuneReferansenr.: 4762258314


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 17.03.2024Mortensnes skole, Tromsø kommune

BedriftMortensnes skole, Tromsø kommune
Om bedriften

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med omtrent 78 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har omtrent 7 000 medarbeidere, fordelt på 86 enheter.

Vi er en stor samfunnsaktør som skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere. Vi bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Vi ønsker medarbeidere med ulik bakgrunn, fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaring og perspektiver. Det gir oss et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss bedre i stand til å løse oppgavene.

Det er viktig for oss å ha en arbeidsstyrke som representerer befolkningen, og vi tilrettelegger arbeidsplassen ved behov. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsgrad eller etnisk- og kulturell bakgrunn.


Ressursskolen for elever med autisme er et byomfattende grunnskoletilbud for elever i Tromsø. Vi utfører veiledningstjenester til Tromsøskolen og institusjoner knyttet til barn med autisme. Ressursskolen skal i samarbeid med foresatte gi elevene et helhetlig, individuelt og fysisk tilrettelagt opplæringstilbud som omfatter skole og aktiviteter og adaptive ferdigheter før og etter skoletid. Tilbudet skal bidra til økt livskvalitet, trivsel, mestring og inkludering. Opplæringstilbudet til den enkelte elev skal tilrettelegges individuelt ut fra elevens egenskaper, interesser, evnenivå, erfaringer, væremåte og behov, og i nært samarbeid med foresatte. Opplæringsområder som skal stå sentralt er kommunikasjon, sosial kompetanse, selvhjelp, skolefag, fritidsaktiviteter og arbeidsforberedende trening.

Elever i Ressursskolen på 1.-7. trinn får opplæringstilbudet ved Mortensnes skole, og elever på 8.-10. trinn ved Sommerlyst skole.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger