Jobbsafari
Grønnåsen skole, Tromsø kommune

Lærer

1 måneder siden
OmrådeTromsø
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søkere inntil fem lærere innenfor fagene KUH, matematikk, naturfag, samfunnsfag, KRLE, kroppsøving, programmering, norsk mat og helse og spesialpedagogikk.

Vi ønsker positive og engasjerte lærere som bryr seg om ungdommen. Grønnåsen skole har et veldig godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på hverandre og deler av vår erfaring. Vi følger Tromsø kommunes mentorordning i oppfølging av nyutdannede lærere.


Arbeidsoppgaver

 • Det kan tillegges kontaktlæreransvar, DK-veileder og sosialrådgiver oppgaver i noen av stillingene.
 • Skolen har to kontaktlærere pr.klasse.
 • Som lærer ved skolen deltar du aktivt i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.
 • Du setter deg inn i fremtidsbildene våre og bidrar til at vårt utviklingsarbeid når elevene i klasserommet.

Kvalifikasjoner

 • Lærer med godkjent utdanning i fagene KUH, matematikk, naturfag, samfunnsfag, KRLE, kroppsøving, programmering, norsk mat & helse og spesialpedagogikk.
 • God relasjonskompetanse i arbeid med ungdommer.
 • Relevant høyere utdanning - fortrinnsvis på mastergradsnivå. Søkere med utdanning på bachelornivå og relevant erfaring kan i særskilte tilfeller vurderes.
 • Flerkulturell forståelse (språk, kultur, kunnskap).
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen ønskes.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Forvaltningskompetanse.
 • Veilednings- og samhandlingskompetanse.

Personlige egenskaper

 • Du kan jobbe selvstendig og ta raske beslutninger.
 • Du er lojal og strukturert.
 • Du liker å jobbe i team og har gode samarbeidsevener.
 • Du har et barnas beste perspektiv og er opptatt av å skape gode relasjoner til elever og voksne.
 • Du er positiv og samarbeidsvillig.
 • Du tilrettelegger undervisningen slik at den er relvant, praktisk og utfordrende.
 • Du tilpasser undervisningen til alle elevene.
 • Du er opptatt tydelig og god klasseledelse.
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og omstillingsdyktig.
 • Du har godt humør og god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Selvstendige arbeidsoppgaver med gode, faglige utviklingsmuligheter.
 • Et veldig inkluderende og faglig, engasgjert lærerteam.
 • Stor kultur for deling av erfaringer, kunnskap og kompetanse.
 • Vi har tolærersystem i flere fag.
 • Vi samarbeider om planleggingen og gjennomføring av undervisningen.
 • Vi har et særlig fokus på et trygt og godt læringsmiljø og er opptatt av å se alle elevene.
 • Vi er lojal og har et positivt og inkluderende fellesskap, som preges av gjensidig tillit og samarbeid.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt og stort fagmiljø.
 • Vi ser hverandre og har ei positiv innstilling til alle på skolen.
 • "Vi" følelsen er en viktig del av vår hverdag, som preges av godt humør og at vi hjelper hverandre.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 10-9 i Opplæringsloven fremlegges.
 • Ved tilsetting kreves tuberkuloseundersøkelse for søkere som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose iht. tuberkuloseforskriftens § 3.1 og 3.2.
 • Attester, vitnemål og referanser legges ved søknad før intervju.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Kontaktinformasjon

Ann-Torild Yttergård, Rektor, +47 98 66 49 19


Arbeidssted

Dramsvegen 197


9010 Tromsø


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tromsø kommuneReferansenr.: 4765602361


Stillingsprosent: 100%


Fast, Vikariat


Søknadsfrist: 17.03.2024Grønnåsen skole, Tromsø kommune

BedriftGrønnåsen skole, Tromsø kommune
Om bedriften

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med omtrent 78 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har omtrent 7 000 medarbeidere, fordelt på 86 enheter.

Vi er en stor samfunnsaktør som skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere. Vi bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Vi ønsker medarbeidere med ulik bakgrunn, fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaring og perspektiver. Det gir oss et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss bedre i stand til å løse oppgavene. Les mer her om jobb i Tromsø kommune.

Det er viktig for oss å ha en arbeidsstyrke som representerer befolkningen, og vi tilrettelegger arbeidsplassen ved behov. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsgrad eller etnisk- og kulturell bakgrunn.


Grønnåsen skole ligger nord på Tromsøya og har omtrent 270 elever på ungdomstrinnet. Skolen ble bygd i 1970, men har hatt en del renovering siden. Grønnåsen skole er et tradisjonelt skolebygg med klasserom og spesialrom. Vi ønsker å skape kunnskap, engasjement og trivsel og arbeider med å utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø med fokus på læringsmål, læringsresultat og erfaringsoverføring.  

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger