Jobbsafari
Kvaløysletta skole, Tromsø kommune

Lærer

2 måneder siden
OmrådeKvaløysletta
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Kvaløysletta skole, et godt sted å være, et godt sted å lære.

Vi har to faste og to midlertidige lærerstilling ledig for skoleåret 2024-2025. Skolen har også to ledige vikariat første halvår, det ene til 31/12, det andre til 17/2. Vi har behov for lærere med godkjent kompetanse i kombinasjoner av følgende fag: Norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, engelsk og kristendom religion livssyn og etikk. Det er i tillegg behov for lærere  som kan ha spansk, kroppsøving og ulike valgfag, og for lærere som har spesialpedagogisk kompetanse. Vi søker etter lærere som brenner for elevenes faglige og sosiale utvikling; og som ønsker å bidra positivt i skolens profesjonsfellesskap og utviklingsarbeid.

Stillingene lyses ut med forbehold om forventet ressurstildeling, innvilget videreutdanning og permisjoner.


Arbeidsoppgaver

 • Kontaktlærer.
 • Faglærer.
 • Spesialundervisning.
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og i kollegiet.
 • Skape gode relasjoner til elever, foresatte og kolleger.
 • Bidra i skolens utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning.
 • Godkjent kompetanse i fagene.

Personlige egenskaper

 • Tydelig klasseleder.
 • Du evner å skape gode relasjoner til både elever, kollegaer og foresatte.
 • Engasjert for egen, og kollektiv, profesjonsutvikling.
 • Kreativ og løsningsorientert med gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og varme kollegaer.
 • Flotte elever som trives på skolen.
 • God mentorordning for nyutdannede, nytilsatte.
 • Spennende utviklingsarbeid knyttet til bygging av ny skole; innflytting i nytt skolebygg i 2026.
 • Ordnede pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter gjeldende avtaler.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht § 10-9 i Opplæringsloven fremlegges før tiltredelse.
 • Ved tilsetting kreves tuberkoloseundersøkelse for søkere som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkolose iht tuberkoloseforskriftens §3.1 og §3.2.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter

Kontaktinformasjon

Lise Arntzen Windfeldt, Rektor, +47 90 97 48 18


Arbeidssted

Slettavegen 15


9101 Kvaløysletta


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tromsø kommuneReferansenr.: 4770549863


Stillingsprosent: 100, 90%


Fast, Vikariat


Startdato: 01.08.2024


Sluttdato: 31.07.2025


Søknadsfrist: 17.03.2024Kvaløysletta skole, Tromsø kommune

BedriftKvaløysletta skole, Tromsø kommune
Om bedriften

Tromsø kommuneer Nord-Norges mest folkerike kommune med 77 000 innbyggere. Vi er en stor samfunnsaktør som drifter og forvalter viktige velferdsordninger, og som bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Vi skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere. Våre 7000 arbeidsplasser skal være preget av mangfold, og ha en arbeidsstyrke som representerer befolkningen. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.  

Kvaløysletta skole er en ungdomsskole som ligger sentralt på Kvaløysletta. Skolen har rundt 420 elever og rundt 50 ansatte. Skolen ble tatt i bruk i 1969, og er et tradisjonelt skolebygg med klasserom og spesialrom. Skolen ligger nært naturen, og vi bruker uterommet aktivt i undervisningen. Ny ungdomsskole på Kvaløya er under planlegging.

Kvaløysletta skole er en skole med kultur for samarbeid og deling. Gjennom profesjonsfellesskapet arbeider vi for at våre ungdommer skal lykkes i sin sosiale og faglige læringsprosess. Kvaløysletta skole er et godt sted å være og et godt sted å lære. 

Søk etter flere lignende stillinger