Jobbsafari
Åsheim ungdomsskole, Trondheim kommune

Lærer

27 dager siden
OmrådeHeimdal
Søk senest7.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Åsheim ungdomsskole er det ledig en fast 100 prosent stilling som lærer med undervisningskompetanse for ungdomstrinnet.

Åsheim ungdomsskole ligger på Heimdal, like ved flotte friluftsområder, Åsheim-hallen og to kunstgressbaner, Vi er i dag i 469 elever, som i hovedsak kommer fra barneskolene Åsheim, Kattem, Breidablikk og Stabbursmoen.

Skoleanlegget er fra 2005 og fremstår som en moderne baseskole, velholdt og hensiktsmessig for opplæring etter LK20. Hvert årstrinn har egne læringsarealer og personalet er organisert i arbeidslag i baser og på trinn.

Skolens visjon er : HVER DAG TELLER

Skolens kjerneverdier er samhandlende, inkluderende, kompetanseorientert og tydelig. 

Skolens utviklingsområder:

 • Skolens verdigrunnlag
 • Inkluderende praksis
 • Cooperative learning
 • LK20 - Åsheim 2.0; elevenes stemme, tverrfaglig og helhetlig opplæring
 • Lesing
 • Læringsfremmende vurderingspraksis
 • Trondheim kommunes oppvekststrategi SteinSaksPapir

Arbeidsoppgaver

 • Faglærer i engelsk
 • Faglærer i andre fag, med utgangspunkt i den ansattes kompetanse
 • Kontaktlærerfunksjon må påregnes
 • Samarbeid med kolleger og aktiv deltagelse i skolens utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Lærer med godkjent utdanning fra høgskole og/eller universitet.
 • Godkjent undervisningskompetanse i engelsk.
 • Undervisningskompetanse i minst tre fag.
 • Det er ønskelig med relevant undervisningserfaring for aldersgruppen.
 • Det søkes allsidige pedagoger som også kan undervise i valgfag og/eller fordypningsfag.

Personlige egenskaper

 • Skolen søker engasjerte og utviklingsorienterte lærere, med et reflektert elev- og læringssyn i tråd med LK20 og skolens verdigrunnlag.
 • Våre medarbeidere forventes å ha god relasjonskompetanse, med evne til konstruktiv samhandling til beste for alle i skolesamfunnet.
 • Arbeidet krever samarbeid, struktur og ryddighet i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering, både individuelt og i samskaping med kolleger.
 • Det forventes evne til tydelig klasseledelse som bygger positive, trygge og læringsfremmende barnefellesskap, og konstruktivt samarbeid mellom skolen og hjemmet.

Skolens samlede kompetansebehov, personlig egnethet og gode referanser vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsfellesskap med lavt sykefravær-
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktinformasjon

Frode Bjørgmo Strømsvik, Rektor, 90084517


Anne Kristine Østerås, Avdelingsleder, 47901124


Arbeidssted

Myrstadvegen 3


7080 Heimdal


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4817313000


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 07.06.2024Åsheim ungdomsskole, Trondheim kommune

BedriftÅsheim ungdomsskole, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger