Jobbsafari
Hillesøyskolen, Tromsø kommune

Lærer

2 måneder siden
OmrådeSommarøy
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi har faste stillinger ledige i Hillesøyskolen.
Hillesøyskolen består av to skoler; Brensholmen og Kattfjord skole. Kattfjord er en 1.-4.skole, mens Brensholmen har elever fra 1.-10.trinn. Totalt i enheten er det 70 elever fordelt på de to skolene. 

Vi i Hillesøyskolen ønsker å ha en praktisk tilnærming til vår undervisning. I tillegg til klasseromsundervisning har skolene tilgang til flotte naturresurser i gåavstand fra skolen, som fjære, tufter, krigsminner, fjell og lavvoer. Skolen er med i, Læring i friluft, og er i ferd med å bygge opp sin kompetanse for å bruke naturen som læringsarena. Fagrommene våre er velutstyrte og innbyder til praktisk og variert undervisning. Eksempelvis i kunst og håndverk kan elevene våre møte på alt fra sveising, byggeprosjekter, keramikk og tekstil. Skolen har mulighet til å låne kajakk, SUP og tørrdrakter til bruk i undervisning. 

På Brensholmen skole er det bibliotek og  svømmebasseng, mens begge skolene har egen gymsal. 

Kattfjord skole er samlokalisert med Kattfjord barnehage, og deler skolegård med barnehagen. Brensholmen skole er nybygd fra 2019, og er inndelt i hjemområder, der hvert hjemområde har et eget minikjøkken, klasserom og grupperom. Alle læringsrom har digitale tavler og vi har en-til-en dekning med datamaskiner.

Mindre skoler innbyr til stor frihet i valg av undervisningsmetoder og utforming av egne undervisningsopplegg.


Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning.
 • Oppfølging av elever og elevgrupper, både faglig og sosialt. 
 • Mulighet for kontaktlæreransvar.
 • Skape gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer.
 • Delta i utviklingsarbeidet til skolen som blant annet er tilpasset opplæring, relasjonsbygging og læring i friluft. 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som lærer 1.-7.trinn.
 • Godkjent utdanning som lærer 5.-10.trinn.
 • Hvis det ikke finnes søkere med den lovbestemte kompetansen, kan en annen ansettes midlertidig for inntil ett år, jf. opplæringslova § 10-6.
 • Det er ønskelig med følgende fagbehov i stillingene:
 • 1.-7.trinn: begynneropplæring, norsk, matematikk, naturfag, kunst og håndverk og musikk, spesialpedagogikk.
  5.-10.trinn: matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk, spesialpedagogikk. 
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. 
 • Gode samarbeidsevner med både kollegaer, elever og foresatte. 

Personlige egenskaper

 • Du er glad i å jobbe med barn og unge og har et positivt menneskesyn.
 • Evne til å se den enkelte eleven, og tenke helhetlig rundt barns og unges oppvekstmiljø. 
 • Klar og tydelig klasseleder og god relasjonsbygger. 
 • Har tydelige og høye forventninger til alle elever. 
 • Evne til å ta initiativ, være fleksibel og samarbeide i lærende felleskap. 
 • Lojal og ansvarsfull.
 • Evne til å arbeide løsningsorientert i et travelt miljø og samtidig ha godt humør.
 • Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Selvstendige arbeidsoppgaver med gode, faglige utviklingsmuligheter.
 • Distriktstillegg på 12 000 kr pr år.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Tilhørighet i et engasjert og lærerikt miljø.
 • Velferdsordninger.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 10-9 i Opplæringsloven fremlegges.
 • Ved tilsetting kreves tuberkuloseundersøkelse for søkere som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose iht. tuberkuloseforskriftens § 3.1 og 3.2.
 • Attester og vitnemål legges ved søknad før intervju.
 • Referanser registreres på forespørsel etter intervju.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Kontaktinformasjon

Inger-Johanne Larsen, Rektor, +47 97 95 50 05


Arbeidssted

Sommarøyvegen 32


9110 Sommarøy


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tromsø kommuneReferansenr.: 4765365177


Stillingsprosent: 100%


Fast, Vikariat


Søknadsfrist: 17.03.2024Hillesøyskolen, Tromsø kommune

BedriftHillesøyskolen, Tromsø kommune
Om bedriften

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med omtrent 78 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har omtrent 7 000 medarbeidere, fordelt på 86 enheter.

Vi er en stor samfunnsaktør som skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere. Vi bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Vi ønsker medarbeidere med ulik bakgrunn, fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaring og perspektiver. Det gir oss et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss bedre i stand til å løse oppgavene. Les mer her om jobb i Tromsø kommune.

Det er viktig for oss å ha en arbeidsstyrke som representerer befolkningen, og vi tilrettelegger arbeidsplassen ved behov. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsgrad eller etnisk- og kulturell bakgrunn.


Hillesøyskolen er en sammenslått enhet som består av skolen på Brensholmen og skolen i Kattfjord, samt barnehagene i Kattfjord og på Sommarøy. Hillesøyskolen har cirka 70 elever fordelt fra 1-10 trinn. Skolen i Kattfjord er en fådelt 1-4 skole, og er samlokalisert med barnehagen, mes det er elever fra 1.-10 trinn på Brennsholmen. Ledelsen består av enhetsleder og tre fagledere, henholdsvis en for skolen og en for hver av barnehagene. Enheten har om lag 23 årsverk fordelt på ledelse, lærere og assistenter. Våre fokusområder er inkluderende læringsmiljø, tilpasset opplæring og vurdering for læring. Vi jobber tett opp mot lokalsamfunnet, både næringslivet og lag- og foreninger.

Søk etter flere lignende stillinger