Jobbsafari
Lakselvbukt skole, Tromsø kommune

Lærer

1 måneder siden
OmrådeLakselvbukt
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Lakselvbukt skole har ledig 100% fast stilling som lærer fra 1. august. Om ønskelig kan det være aktuelt med en lavere stillingsprosent.


Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, primært på mellom- og ungdomstrinnet.
 • Deltakelse i skolens pedagogiske utviklingsarbeid og profesjonsfellesskap.
 • Skape et trygt og godt læringsmiljø og sikre et godt skole-hjem-samarbeid.
 • Ønskede fag: engelsk, KRLE, norsk, samfunnsfag

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning, godkjent kompetanse for å undervise i grunnskolen.
 • Hvis det ikke finnes søkere med den lovbestemte kompetansen, kan en annen ansettes midlertidig for inntil ett år, jf. opplæringslova § 10-6.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Veilednings- og samhandlingskompetanse. 

Personlige egenskaper

 • Er positiv, løsningsorientert og samarbeidsvillig.
 • Evne til tydelig klasseledelse og kunne bygge gode læringsmiljø.

Vi tilbyr

 • Et profesjonsfellesskap med elevenes sosiale og faglige utvikling i fokus.
 • Selvstendige arbeidsoppgaver med faglige utviklingsmuligheter.
 • Skolen har umiddelbar nærhet til sjø, skog og fjell.
 • Veiledning til nyutdannede lærere.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 10-9 i Opplæringsloven fremlegges.
 • Ved tilsetting kreves tuberkuloseundersøkelse for søkere som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose iht. tuberkuloseforskriftens § 3.1 og 3.2.
 • Attester og vitnemål legges ved søknad før intervju.
 • Referanser registreres på forespørsel etter intervju.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Kontaktinformasjon

Per-Helge Engen, Enhetsleder, 47 03 57 57


Arbeidssted

Lakselvbuktvegen 600


9045 LAKSELVBUKT


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tromsø kommune



Referansenr.: 4763921857


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 17.03.2024



Lakselvbukt skole, Tromsø kommune

BedriftLakselvbukt skole, Tromsø kommune
Om bedriften

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med omtrent 78 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har omtrent 7 000 medarbeidere, fordelt på 86 enheter.

Vi er en stor samfunnsaktør som skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere. Vi bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Vi ønsker medarbeidere med ulik bakgrunn, fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaring og perspektiver. Det gir oss et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss bedre i stand til å løse oppgavene. Les mer her om jobb i Tromsø kommune.

Det er viktig for oss å ha en arbeidsstyrke som representerer befolkningen, og vi tilrettelegger arbeidsplassen ved behov. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsgrad eller etnisk- og kulturell bakgrunn.


Lakselvbukt skole og barnehageligger innerst i Ullsfjorden, ved foten av Lyngsalpene. Vi har fjære, skog og fjell i umiddelbar nærhet og bruker ofte nærområdet i undervisninga. Skolen er fådelt med elever fra 1.-10.trinn. Avstanden til Tromsø sentrum er 70 km. Skolen samarbeider med Tromsø folkebibliotek, Laksvatn oppvekstsenter, Ishavskysten friluftsråd, Lakselvbukt bo- og servicesenter, samt lag og foreninger i lokalmiljøet. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger