Jobbsafari
Tysvær kommune Skole

Lærer - 100 % vikariat

1 måneder siden
OmrådeAksdal
Søk senest22.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Vil du bli med på laget på Frakkagjerd barneskole? Vi har ledige årsvikariat i 100 %. Vi søker lærere som vil undervise på mellomtrinnet og/eller spesialpedagoger. 

Elevene på Frakkagjerd barneskole skal oppleve et trygt og inkluderende fellesskap og et opplæringstilbud der de er aktive, får utforske og undre seg. Det ligger et positivt elevsyn til grunn for hele vår praksis og vi jobber sammen om å nå mål!

Vi søker en engasjert og trygg klasseleder. Læring for livsmestring er Tysværskolens visjon. Vi søker deg som evner å se den enkelte elev, som møter elevene med varme, forutsigbarhet og gode rammer i skolehverdagen. Den rette personen er opptatt av kvalitet i opplæringen.

Vi kan tilby en spennende arbeidsplass der ingen dager er like, to engasjerte skoleledere, et positivt arbeidsmiljø og gode kollegaer. Du får oppgaver som gir deg utfordringer og ansvar, du får veiledning og god støtte i hverdagen!

Frakkagjerd barneskole ligger sentralt i Tysvær kommune, med kort avstand til Haugesund sentrum. Skolen var ny i 2009. Skolens nærmiljø er variert og naturen rundt lett tilgjengelig. Tysvær arena ligger vis-a-vis skolen.

Skolen har 270 elever og ca 45 ansatte. Vi har to klasser på hvert trinn.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Tysvær kommune Skole

BedriftTysvær kommune Skole
Om bedriften

Resultatområdet Oppvekst og kultur omfatter barnehagetilbud, grunnskoleopplæring, barnevernstjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og virksomhetsområdet Kultur; Kulturhuset Tysværtunet med badeanlegg, kino, bibliotek, kulturskolen og fritidsklubb. Kommunen har 7 kommunale barnehager og 3 private barnehager som er drevet av FUS barnehagene og Espiragruppen. Kommunen har 8 grunnskoler; en ungdomsskole, to kombinerte skoler og 5 barneskoler. Tysvær opplæringssenter har tilbud om grunnskoleopplæring for voksne, norsk og samfunnskunnskap for voksne med innvandrerbakgrunn. Alle barn og unge skal oppleve et godt og inkluderende oppvekstmiljø som fremmer trygghet, læring, trivsel og helse. Kommunen satser på stadig å bli bedre på samhandling mellom tjenestene. "Bedre tverrfaglig innsats" (BTI) er et satsingsområde som gjelder alle barn, for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet. Barn og unge som trenger ekstra oppmerksomhet rundt ulike problemstillinger skal oppleve helhetlige tjenester. Hele «laget rundt barnet» skal sammen med familien jobbe mot samme mål.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger