Jobbsafari
Høyanger kommune Høyanger skule/SFO

Lærarar - vikariat

1 måneder siden
OmrådeHøyanger
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Høyanger skule har ledig 2 x 100 % lærarstillingar i tidsrommet 01.08.24. – 31.07.25, vikariat. Undervisning hovudsakleg på 5-10.

Vi legg vekt på:
- God relasjonskompetanse
- Fagleg engasjement
- Fleksibilitet
- Gode samarbeidsevner

Høyanger kommune kan tilby:
- Høve til kompetanseutvikling

- Lokal avtale om ”Kompensasjon for erverva kompetanse”.

- Lønn etter gjeldande tariffavtale

Dei som vert tilsett må ha godkjent undervisningskompetanse for grunnskulen.

Vi ønskjer søkjarar med kompetanse i norsk, matematikk, engelsk, spesialpedagogikk, norsk for framandspråklege, musikk og spansk.

God digital kompetanse og erfaring frå klasseleiing er eit føremon.

Politiattest må leggast fram for dei som blir tilsett.

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Ønskje om å verte unntatt offentlegheit må handsamast i tråd med reglane i Offentleglova.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Høyanger kommune Høyanger skule/SFO

BedriftHøyanger kommune Høyanger skule/SFO
Om bedriften

Høyanger skule er ein fulldelt 1 – 10 skule med 255 elevar, ca 30 lærarårsverk og SFO- ordning med ca. 80 born. Skulen ligg sentralt i Høyanger tettstad, nær idretts- og badeanlegg.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger