Jobbsafari
Bokn kommune Bokn skule

Lærar

1 måneder siden
OmrådeBokn
Søk senest21.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Bokn kommune søkjer etter lærarar. Me har ledig både faste stillingar og vikariat, og me har behov for lærarar på både småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. 

Me ønsker lærar som kan vere med å gi elevane ei framtidsretta opplæring i trygge og gode læringsmiljø. Elevane skal møte engasjerte lærarar som lyttar til dei og motiverer dei for læring.

Sjølv om me ønsker lærarar i alle fag, så kan kompetanse i praktisk estetiske fag (musikk, kroppsøving, kunst og handverk) og språkfag (spansk og engelsk) vere særskilt aktuelt.

Me søker også etter deg som har kompetanse i teiknspråk.

Viktige stikkord er: 

 • god klasseleiing
 • grunnleggande ferdigheiter i alle fag
 • digital utvikling
 • høg kvalitet i opplæringa
 • høgt læringsutbytte for elevane
 • aldersblanda grupper

Me har fokus på profesjonelle læringsfellesskap der me blant anna jobbar med skulemiljø og aldersblanding.

På barnetrinnet har alle grupper med aldersblanding to kontaktlærarar, noko som me også ønsker å vidareføre opp på ungdomstrinnet.

Skulen har også fokus på delingskultur og tverrfagleg samarbeid.

Kompetansekrav:

 • godkjent undervisningskompetanse ihht Opplæringslova
 • tydeleg klasseleiar og god på å skape relasjonar
 • kjennskap til digitale læringsverktøy, iPad og PC

Personlege eigenskapar:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • fleksibel og løysingsorientert
 • sjølvstendig og strukturert
 • gi og ta imot rettleiing

Me kan tilby:

 • Ein variert og spennande arbeidskvardag
 • Aktive og engasjerte kollegaer
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Generelle lønsplasseringar i samsvar med Hovudtariffavtalen

Link til søknadsskjema:

Søk her

Bokn kommune Bokn skule

BedriftBokn kommune Bokn skule
Om bedriften

Bokn skule er med sine 25 tilsette og om lag 90 elevar ein svært viktig institusjon for lokalsamfunnet. Skulen dekkjer barne og ungdomstrinnet, har høgt fagleg fokus og jobbar systematisk for skape eit godt, trygt og framtidsretta skule og læringsmiljø der alle elevar får oppleva å høyre til i eit inkluderande fellesskap. Målet vårt er å utvikle engasjerte, motiverte og nysgjerrige elevar som tek aktivt del i si eiga læring. Skulen flytta på nyåret 2023 inn i eitt nytt, flott bygg med spennande spesialrom og gode store fellesareal. Skulen driv opplæring i aldersblanda grupper og har digitale læringsverktøy 1:1. Dei aldersblanda guppene har to kontaktlærarar som samarbeider om elevane og undervisninga. Bokn kommune samarbeider med andre kommunar på Haugalandet og deltek jamleg på felles nettverksmøter og fagsamlingar. Som tilsett på Bokn skule får du ei viktig rolle i arbeidet med å skape gode oppvekst – og læringsmiljø for våre elevar. Me søker deg som har eit inkluderande elevsyn, og som ser den enkelte elev.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger