Jobbsafari
Psykisk helse og rus

Liker du faglige utfordringer knyttet til psykiske helse? Vi søker etter sykepleier/vernepleier!

2 måneder siden
OmrådeSki
Søk senest25.2.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi er på utkikk etter deg som liker å jobbe med mennesker, og som er engasjert i fagområdet

Hos oss får du muligheten til å påvirke og utvikle tjenesten og eget arbeid.

På avdeling Mork har vi en 67 % fast stilling i todelt turnus, med arbeid hver tredje helg

Avdelingen gir tjenester til rundt 50 hjemmeboende fra 18 år og oppover, med langvarige og sammensatte utfordringer innenfor psykiske lidelser og/eller avhengighet og somatiske utfordringer. Fokuset er på den enkeltes ressurser, egne bedringsprosesser og mestring av hverdagen i størst mulig grad, på tross av utfordringer. 

Vi har startet en spennende prosess hvor vi dreier tilbudet til mer bruk av aktiviteter og gruppetiltak for å motvirke ensomhet og utenforskap, og fremme deltakelse, selvstendighet og mestring. Gruppetiltak som metode bidrar også til å gi en stor variasjon i arbeidsoppgavene til ansatte. Som ansatt kan du påvirke prosessen.

Avdelingen har nye, flotte lokaler og ligger sentralt i Ski med kort vei til offentlig transport.     


Arbeidsoppgaver

 • utøve helse- og omsorgsoppgaver i henhold til enkeltvedtak
 • utarbeide, følge opp og evaluere mål og tiltak for brukere
 • ansvar for å utarbeide og følge opp individuelle planer og/eller kriseplaner
 • forebygge og håndtere utfordrende adferdsuttrykk
 • ha medikamentansvar med oppfølging av rutiner og prosedyrer
 • samarbeide med andre fagenheter, verge og pårørende
 • delta i eller koordinere ansvarsgruppe
 • ha ansvar for veiledning av kollegaer, studenter, vikarer og andre

Kvalifikasjoner

Krav til kompetanse

 • autorisert sykepleier eller vernepleier
 • erfaring fra arbeid med brukergruppen
 • erfaring innenfor arbeid med ROP-brukere, traumer, angst, psykoseproblematikk, spiseforstyrrelse eller annen relevant kompetanse
 • god IKT-kompetanse
 • beherske norsk skriftlig og muntlig
 • gyldig politiattest
 • førerkort klasse B

Ønsket kompetanse
Det er ønskelig at du har kunnskap om recovery-orientert praksis og metoder for brukermedvirkning. Det er også ønskelig at du har kjennskap til Gerica eller lignende journalsystemer. Forståelse for samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten er en fordel. Erfaring fra planlegging og gjennomføring av gruppetiltak vil også være nyttig.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som verdsetter samarbeid og har gode kommunikasjonsferdigheter. Det er viktig at du er trygg på deg selv og beholder roen i utfordrende situasjoner. Du er også støttende, empatisk og utholdende når det gjelder å etablere kontakt i utfordrende relasjoner. Du er engasjert i fagområdet og deler generøst av dine kunnskaper og ferdigheter.

Vi tilbyr

 • varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • faglig utvikling
 • mulighet for å påvirke og utvikle tjenesten
 • et sterkt, tverrfaglig arbeidsmiljø 
 • gratis parkering
 • gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter Nordre Follo kommunes lønnsstige

Kontaktinformasjon

Tilla Fredrikke Myrvold, avdelingsleder, 92 47 27 40, [email protected]


Solveig Florell, fagkonsulent, 47 48 31 98


Arbeidssted

Kirkeveien 45


1400 Ski


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nordre Follo kommuneReferansenr.: 4764618352


Stillingsprosent: 67%


Fast


Søknadsfrist: 18.02.2024Psykisk helse og rus

BedriftPsykisk helse og rus
Om bedriften

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 58.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 4.500 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Søk etter flere lignende stillinger