Jobbsafari
Havstein helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

Liker du å jobbe når andre sover ?

25 dager siden
OmrådeTrondheim
Søk senest20.5.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Er du sykepleier og interessert  i å jobbe i et positivt fagmiljø? Liker du utfordringer og en variert arbeidsdag ? Da har Havstein helse- og velferdssenter jobben for deg! 

Havstein helse- og velferdssenter søker etter engasjerte sykepleier til fast 62 prosent stilling på natt for snarlig tiltredelse. Hvis ønskelig er det mulig og få fylt opp med vakter på dag/kveld opp mot en 100 prosent stilling.

Havstein helse- og velferdssenter består av sykehjemsavdeling med 28 pasienter og 30 omsorgsboliger. Sykehjemspasientene har ulike behov, noe som gir oss komplekse sykepleiefaglige utfordringer. Omsorgsboligene har beboere med psykisk utviklingshemning, psykiske lidelser og demens. Dette er beboere i alder fra 18 år og oppover. Dette byr på spennende og varierte faglige utfordringer hvor miljøtiltak er i fokus. Vi jobber aktivt med å tilrettelegge og gi veiledning til hver enkelt bruker.

Natteteamet består fortrinnsvis av to sykepleiere og en helsefagarbeider. Teamet går på tvers av bolig og sykehjem. Enheten har god fagdekning,

Vi ønsker å tilby gode tjenester som er individuelt tilpasset, og en aktiv hverdag for våre pasienter.

Havstein helse- og velferdssenter ligger på Byåsen i nærhet av skoler og barnehager, og med flott turterreng i nærmiljøet. Det er gode bussforbindelser.

Vi benytter kalenderplan/årsplan som gjør at de ansatte har stor medinnflytelse på egen turnus. 

Vi har en overordnet målsetting om at beboerne skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet sikret gjennom brukermedvirkning og kompetanse hos personalet. Våre ansatte sier de får store muligheter til fagutvikling på enheten og mulighet til å styre sin egen arbeidshverdag. Alle får egen opplæring ved nye prosedyrer. Vi har blant annet ressurspersoner i palliativ behandling, diabetes, utfordrende atferd og  tvang og makt.

Vår visjon: Omsorg gis som en gave uten forventninger om gjenytelse. Omsorg stiller ingen krav. Du trenger ikke å gjøre deg fortjent til å motta vår omsorg.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.


Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven på natt er å gi våre pasienter ei så god natt som mulig ut i fra pasientens behov og døgnrytme. Sykepleier har det overordnede faglige og organisatoriske ansvaret på natt. 

 • Utøvelse av eget fag i samsvar med faglige retningslinjer
 • Ansvarlig for egen læring og utvikling
 • Sykepleiefaglig og etisk veiledningsansvar for arbeidsgruppen    
 • Håndtering av smertepumper, IV behandling, ernæringspumper
 • Behandling, observasjon og pleie
 • Legemiddelhåndtering
 • Bidra til Helhetlig pasientforløp
 • Får brukt din spesialkompetanse med tanke på miljøretta tiltak
 • Sikre god dokumentasjon  både faglig og etisk 
 • Mulighet for meransvar for et fagfelt som innebærer å kvalitetssikre at arbeidsgruppen jobber etter faglige mål, rutiner og lovverk innen dette feltet.
 • Håndtere/bistå i akutte innleggelser/situasjoner

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller geriatri
 • Må ha grunnleggende IKT-kompetanse
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Vernepleiere med klinisk erfaring kan bli vurdert for stillingen

Personlige egenskaper

 • Evner å jobbe selvstendig og i team
 • Du har tydelige og gode etiske og faglige holdninger
 • Er positiv, har godt humør, har engasjement og interesse for tjenesteområdet og er med på å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Er strukturert og ryddig
 • Liker faglige utfordringer og legger vekt på dokumentasjon, og har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Positivt arbeidsmiljø med mye latter
 • Dyktige kolleger med faglig fokus 
 • En arbeidsplass som legger vekt på fagutvikling, kompetanse og etisk refleksjon
 • Vi har dyktige og hyggelige medarbeidere som bidrar til en bedre hverdag for pasientene våre. 
 • Vi har et fokus på å spille hverandre gode som kollega. 
 • Egen mentor med oppfølging inntil et år
 • Årsturnus hvor du er delaktig i å planlegge din egen turnus
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Fagstige som gir rom for ytterligere lønnsvekst
 • Sykepleiere som jobber natt har et funksjonstillegg på 40 000,- ekstra pr år ut fra stillingsprosent
 • Mulighet for funksjonstillegg om du tar medansvar for et kritisk fagområde

Kontaktinformasjon

Tone Krause-Kamphaug, Enhetsleder, +47 +4791672109


Arbeidssted

Havsteinekra 2


7021 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4800377774


Stillingsprosent: 62%


Fast


Startdato: 12.08.2024


Søknadsfrist: 20.05.2024Havstein helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

BedriftHavstein helse- og velferdssenter, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger