Jobbsafari
Enhet for legevakt, legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim kommune

Legespesialist

2 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest15.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du utadvendt, initiativrik, faglig kompetent, er en god lagspiller og har engasjement for å arbeide med å gi ruspasienter en bedre helse og hverdag? Da er dette jobben for deg!

Enhet for legevakt, legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for å tilby legeressurs til kommunens institusjoner og enheter. Målet er å sikre at alle innbyggere i Trondheim tilbys tilstrekkelig og god tilgang til tjenester som er trygge og faglig forsvarlige.

På vegne av HelseTeamet ved Enhet for rustjenester, søker Enhet for legevakt, legetjenester og smittevernarbeid etter legespesialist i en fast 20 prosent stilling, som kan overta etter avtroppende lege ved Helse- og overdoseteamet.

Helse- og overdoseteamet driver med oppsøkende og skadereduserende tiltak på gateplan for ruspasienter i Trondheim. Det er cirka 800 pasienter i pasientgruppen og det antas at 20 - 30 av disse kan ha vansker med å møte hos et ordinært legesenter, dette kan være av ulike årsaker. Vi ønsker å gi disse pasientene et godt legetilbud. 

Lenke til Helse- og overdoseteam sin hjemmeside

Legespesialist ved Helse- og overdoseteamet må være tilgjengelig minimum 5 timer i uken på onsdager for å tilby legetjenester til denne gruppen. Ut over dette må man beregne å bli kontaktet av teamet ved behov. Det er stort fokus på tverrfaglig og godt samarbeid med resten av faggruppene i Enhet for rustjenester. 

Journalsystem er Helseplattformen.

Det er ønskelig med oppstart i stillingen fra 1. mai 2024. 

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden. Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.


Arbeidsoppgaver

 • Yte legetjenester til ruspasienter
 • Tverrfaglig samarbeid med andre i teamet

Kvalifikasjoner

 • Lege må være spesialist
 • Gode farmakologiske kunnskaper (ruspasienter)
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten / spesialisthelsetjenesten i Norge som lege
 • Tidligere erfaring fra arbeid med ruspasienter vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Særlig interesse for ruspasienten
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling for målgruppen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i legetjenesten og godt samarbeid mellom legetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Tilsettes med fast lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Jarl Kristian Røbech, Avdelingsleder , 95209113


Arbeidssted

Kjøpmannsgata 51


7011 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4766310904


Stillingsprosent: 20%


Fast


Startdato: 01.05.2024


Søknadsfrist: 15.03.2024Enhet for legevakt, legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim kommune

BedriftEnhet for legevakt, legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger