Jobbsafari
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim kommune

Lege Øya helsehus

2 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest12.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ønsker du å jobbe i en aktiv sengepost med pasienter som er under medisinsk observasjon og behandling? 

Enhet for legetjenester lyser nå ut en fast 100 prosent stillinger som lege. Det er ønskelig med oppstart snarest mulig, men tiltredelse skjer etter avtale. Vi søker både etter legespesialist med relevant spesialitet (allmennmedisin, indremedisin, geriatri, fysikalsk medisin, nevrologi) og lege i spesialisering i allmennmedisin (ALIS).

Øya helsehus består av seks avdelinger og har 128 korttidsplasser. Tjenestetilbudet omfatter øyeblikkelig hjelp døgnavdeling, medisinsk observasjon og behandling, etterbehandling av hjertesykdommer og lindrende behandling. Øya helsehus tar primært i mot pasienter som har vært innlagt i sykehus, og som ikke kan reise rett hjem, men er vurdert til behov for døgnopphold en kort periode for å sluttføre behandling eller få kartlagt muligheten for å reise tilbake til eget hjem. 

Helsehuset er geografisk lokalisert som nærmeste nabo til St.Olavs Hospital med broforbindelse mellom helsehuset og sykehuset. Huset er også samlokalisert med sykepleierutdanningen i Sør-Trøndelag, Institutt for samfunnsmedisin og Helsevakta.

Helsehuset har tatt i bruk et nyutviklet strukturert pasientforløp med mål om å få flere pasienter raskere tilbake til eget hjem. Øya helsehus er tverrfaglig bemannet med leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det er et legekorps sammensatt av spesialister og ALIS-leger på enheten. Den tverrfaglige innsatsen til legene er essensiell og er tydeliggjort i det nye pasientforløpet.  

Trondheim kommune er registrert utdanningsvirksomhet og vil tilrettelegge for spesialistutdanning i allmennmedisin (ALIS). I spesialiseringsløpet vil du bli tildelt en individuell veileder og få nødvendig supervisjon. Jobb ved helsehuset gir inntil 2,5 års tellende tjeneste til spesialisering i allmennmedisin. Deretter har du mulighet til søke på internt utlyste LIS3/ALIS-stillinger på Øya legesenter (fastlønn) eller få permisjon uten lønn mens du er i vikariat ved et privatpraktiserende legesenter, dette for å få godkjent krav om to år uselektert praksis. Du vil også få innvilget permisjon uten lønn for å gjennomføre sykehustjeneste. Som spesialist i allmennmedisin vil man bli veileder for ALIS. 

Som medarbeider ved Øya helsehus får du muligheter til å være med å utvikle kommunehelsetjenesten. Stillingen er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.  


Arbeidsoppgaver

 • Ivareta legetjenester til pasienter i helsehus i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner 
 • Medisinsk og lindrende behandling 
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende
 • Spesialister har ansvar for veiledning og supervisjon for kolleger i spesialisering
 • Deltagelse i jevnlige møter/smågrupper med de andre sykehjemslegene og sykehjemsoverlege
 • Internundervisning 
 • Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og ferdig med LIS1
 • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin, men andre spesialister oppfordres også til å søke
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen 
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Interesse og erfaring fra eldre 
 • Interesse og erfaring fra tverrfaglig samarbeid 
 • Interesse og/eller erfaring fra fagutvikling 
 • Engasjement og interesse for å bidra med utvikling av helsehuset 
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Arbeider godt både selvstendig og i team 
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig 
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning 
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Mulighet for ti dager kurs/kompetanseheving per år 
 • Innflytelse og påvirkningsmuligheter når det gjelder utvikling av helsehuset, og utvikling av samarbeidsformer i hele tiltakskjeden 
 • Tett oppfølging/samarbeid med sykehjemsoverlege 
 • For leger som er under spesialisering i allmennmedisin, er det mulig å få godkjent 2,5 år på helsehus som tellelig tjeneste. Du blir da satt i et ALIS-løp med veiledning satt i system og får hjelp med å planlegge spesialiseringsløpet 
 • Fast arbeidstid 08:00 - 15:30 mandag til fredag, med fleksitid 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Thorstein Kaasbøll, Avdelingsleder , 92258314


Hege Dahlen, Spesialkonsulent, 90819431


Arbeidssted

Mauritz Hansens gate 2


7030 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4763948725


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.03.2024Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim kommune

BedriftEnhet for legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger