Jobbsafari
Seksjon for ortopedi, Sykehuset Telemark HF

Lege i spesialisering - vikariater

1 måneder siden
OmrådeSkien
Søk senest21.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Seksjon for ortopedi har  ledig vikariat som LIS 3  til og med 31.10.24 , oppstart etter avtale.

Seksjonen i Skien/Porsgrunn har 9 overlegestillinger og 9 LIS-stillinger. I Porsgrunn utfører seksjonen ca 850 dagkirurgiske inngrep og ca 8000 polikliniske konsultasjoner pr. år. Kirurgi på inneliggende pasienter gjøres i Skien. Det utføres ca 1400 ortopediske inngrep i Skien pr. år med en høy andel av øyeblikkelig hjelp. Det er høy aktivitet på skadepoliklinikken med ca 6000 konsultasjoner per år. Ortopedisk sengepost har 21 senger. 
Arbeidssted er for tiden sykehuset i Skien/Porsgrunn, men rotasjon kan medføre arbeid ved andre lokasjoner. Ved intern ansettelse kan andre vikariater bli ledige.


Arbeidsoppgaver

 • Vakthavende LIS har 9-delt tilstedevakt, delt døgn. 
 • Seksjonen har bred ortopedisk drift.
 • Sengepost og inneliggende ortopedi i Skien.
 • Dagkirurgi og poliklinikk i Porsgrunn.
 • Rotasjon til ortopedisk seksjon på Notodden

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste eller tilsvarende som er godkjent i Norge.
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurdering.
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vennligst oppgi 2 referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Personlige egenskaper

 • Du bør være engasjert og ha god evne til kommunikasjon både med pasienter og pårørende, kolleger og samarbeidspartnere internt på sykehuset og eksternt.

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger og godt arbeidsmiljø.
 • Oppfølging, veiledning og obligatoriske kurs.
 • Vaktordning etter gjeldende tjenesteplan.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Kontaktinformasjon

Hilde Apold, Seksjonsleder, +4795877179


Arbeidssted

Ulefossvegen 55


3710 Skien


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset Telemark HFReferansenr.: 4777577635


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Søknadsfrist: 21.03.2024Seksjon for ortopedi, Sykehuset Telemark HF

BedriftSeksjon for ortopedi, Sykehuset Telemark HF
Om bedriften

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til pasientenes beste.
Sykehuset har om lag 3300 årsverk og 4100 ansatte.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Kirurgisk klinikk har ansvar for de kirurgiske spesialitetene innen fagområdene: gastrokirurgi, ortopedi, urologi, plastikkirurgi, øre-nese-hals, bryst- og endokrinkirurgi, gynekologi og fødselshjelp med tilhørende sengeposter, poliklinikker og sekretærtjeneste. Aktiviteten er organisert i 3 avdelinger, avdeling A, avdeling B og avdeling C.

Det er kirurgisk virksomhet i Skien, Porsgrunn og på Notodden. Øyeblikkelig hjelp og operasjoner som krever innleggelse utføres i Skien og på Notodden.

Sykehusets tilbud til fødende og de nyfødte tilfredsstiller nasjonale krav til kvinneklinikk.

Klinikken arbeider målrettet med kvalitet for å forbedre pasientopplevelsen og fokuserer på det gode, effektive og helhetlige pasientforløp.


Søk etter flere lignende stillinger