Jobbsafari
Kirurgisk klinikk Vesterålen, Nordlandssykehuset HF

Lege i spesialisering i generell kirurgi 

2 måneder siden
OmrådeStokmarknes
Søk senest11.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering i generell kirurgi.

Det er flere grunner til at at vi mener det å bli LIS i generell kirurgi Vesterålen er positivt for deg med interesse for dette fagfeltet. Noen av disse er:

 • Du får mulighet til å jobbe ved et av Norges nyeste sykehus, i trivelige, moderne lokaler.
 • Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på en mindre avdeling der du også får mer ansvar.
 • Vi har stort fokus på fagkompetanse og praktisk og teoretisk opplæring. Det vil være store muligheter for faglig og personlig utvikling i et stimulerende arbeidsmiljø. 
 • Vi prioriterer å sende våre LIS på kurs.
 • Det er et nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker.
 • LIS vil bli fulgt opp av veileder som er spesialist i faget, og med stor motivasjon til at våre LIS skal lykkes

"Om du har spørsmål eller ønsker mer info, ikke nøl med å ta kontakt med oss!"

Stine Selstø, enhetsleder tlf:  9709778 eller mail: [email protected]Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring i virksomheten
 • Delta i vaktordning
 • Muligheter for forskning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del1
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne, samt datakunnskaper
 • Det er ønskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring med arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:

 • er fleksibel og har evne til utvikling og omstilling
 • motiverer dine medarbeidere
 • har god arbeidskapasitet
 • har stor indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • identifiserer seg med Nordlandssykehusets strategier og verdigrunnlag
 • arbeider strukturert og målrettet
 • har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper          

Personlig egnethet vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

Ut over det vi har nevn over:

 • Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger, og lønn i henhold til gjeldende overenskomster. 
 • En arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV) 
 • I Vesterålen er det gode muligheter for tur- og fritidsaktiviteter, med fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren.
 • Skulle du ha behov kan vi bistå med hjelp til å finne bolig.   
 • per tiden tilbys det rekrutteringstillegg

Om oss:

Vi er en del av Kirurgisk klinikk, som består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Klinikken har ca 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleier og merkantilt personell. Enheten i Vesterålen har 4 overlegestillinger og 2 LIS2. Vi har lokal avdelingsledelse og egen seksjonsoverlege. Tilknyttet ligger også palliativt team. 

For tiden inngår LIS i et vaktsjikt med vakt deler av døgnet, felles med ortopedisk LIS. Man kan forvente arbeidsoppgaver på sengepost, poliklinikk, operasjon og i vaktberedskap. Avdelingen gir behandling og pleie til både heldøgns- og dagkirurgiske elektive pasienter, samt øyeblikkelig hjelp. Vi har og en utstrakt poliklinisk aktivitet. Vår sengepost har for tiden 17 senger for kirurgiske, ortopediske og gynekologiske pasienter. Avdelingen har høyt fokus på faglig kvalitet i pasientbehandlingen. Hos oss er hver enkelt pasient like viktig! 

Ved vår avdeling tilbyr vi deler av spesialistutdanningsløpet i generell kirurgi. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon/hospitering ved andre avdelinger i Nordlandssykehuset HF. Du kan lese mer i utdanningsplanen for spesialisering i generell kirurgi her.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.
Vi ønsker at du oppgir minst to referanser.

Kontaktinformasjon

Lars Mikael Davidsson, Seksjonsoverlege, [email protected]


Stine Selstø, Enhetsleder, 97097781, [email protected]


Arbeidssted

Ivar Bergsmos gt 3


8450 Stokmarknes


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NordlandssykehusetReferansenr.: 4767916723


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 11.03.2024Kirurgisk klinikk Vesterålen, Nordlandssykehuset HF

BedriftKirurgisk klinikk Vesterålen, Nordlandssykehuset HF
Om bedriften

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø.

Nordlandssykehuset ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø, og oppfordrer kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke stilling hos oss.

Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no.
Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger