Jobbsafari
BUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus HF

Lege i spesialisering

1 måneder siden
OmrådeJessheim
Søk senest28.4.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

BUP Øvre Romerike har ledig en fast stilling og et 1 års vikariat som lege i spesialisering fra 15.08.24, eventuelt annet etter avtale. 

Avdelingen BUP, Ahus består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner.
Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre og Nedre Romerike, og Kongsvinger. De to døgninstitusjonene er Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter.
BUP Øvre Romerike dekker Hurdal, Eidsvoll, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad kommune. Klinikken har 55 ansatte. Av disse er det 6 overlegestillinger og 6 stillinger for leger i spesialisering. Poliklinikken er organisert i 4 generalistenheter, en ambulant enhet, en sped- og småbarns enhet og en kontorfaglig enhet.                                                                            
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.


Arbeidsoppgaver

Avdeling BUP sin hovedoppgave er spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn, ungdom og deres familier, samt utadrettet virksomhet med veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

For fast stilling kreves det at LIS 1 tjeneste er gjennomført. LIS uten LIS 1 tjeneste kan søke på vikariater


Søkere må ha førerkort for bilPersonlige egenskaper

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.                                                                                                                                                                                                                              - God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
- Kan jobbe selvstendig
- Tar ansvar og har vilje til kompetanseheving.
- Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder. 
- Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innen fagfeltet


Gode muligheter for deltakelse i kompetansegivende videreutdanning innen fagfeltet.


Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.


Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.

Kontaktinformasjon

Tina Nu Thuc Khanh Ton, Overlege/enhetsleder, 63941600


Heidi Lisbeth Ebbestad, Seksjonsleder/overlege, +4763941600


Arbeidssted

Henrik Bulls veg 111


2052 Jessheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HFReferansenr.: 4790144121


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 15.08.2024


Søknadsfrist: 28.04.2024BUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus HF

BedriftBUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus HF
Om bedriften

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 618 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Divisjon psykisk helsevern har cirka 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene akuttpsykiatri, spesialpsykiatri, alderspsykiatri, avdeling voksenhabilitering og avdeling forskning og utvikling, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger.

Søk etter flere lignende stillinger