Jobbsafari
Trondheim interkommunale legevakt, Trondheim kommune

Lege

29 dager siden
OmrådeTrondheim
Søk senest28.6.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Trondheim interkommunale legevakt søker etter vikar i perioden 12. august 2024 - 2. februar 2025 i 60 prosent stilling som lege, med arbeid på natt.

Legevakta er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden, og vi samarbeider tett med AMK-sentralen, ambulansetjenesten, spesialisthelsetjenesten generelt, kommunens øvrige helseenheter og andre nødetater. Legevakta gir tjenester til alle innbyggere i Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal, totalt ca 265 000 innbyggere.

Vi tilbyr døgnåpen legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp for problemstillinger som ikke kan vente til fastlegekontorene åpner. Legevakta består av legevaktsentral, stasjonær legevakt og ambulerende legebil.

For ytterligere informasjon se gjerne vår internettside. Oppgaver til Legevakta består i å vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp, diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander ved legekonsultasjoner og sykebesøk, og yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner.

Trondheim interkommunale legevakt er tverrfaglig bemannet med leger, sykepleiere, ambulansearbeidere, paramedisinere, helsesekretærer og jurist, samt merkantilt personell. Du vil jobbe sammen med spesialister og ALIS-leger på enheten.

På Legevakta møter du hele døgnet pasienter i alle aldre og med ulike behov for øyeblikkelig hjelp. Vi kan garantere at du får en spennende jobb, der du må forholde deg til et bredt utvalg av problemstillinger som omfavner både sykdom, skader og psykiske helseplager. Du får et godt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede og meningsfylte oppgaver, og vi kan være med på å gi deg god faglig utvikling gjennom jobben som gjøres. 

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden.


Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene består av ordinært legevaktsarbeid
 • Pasientkontakt ved konsultasjoner, telefonkonsultasjoner og sykebesøk
 • Samarbeid med andre eksterne samhandlingsaktører
 • Veileder for ALIS kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege 
 • Spesialist i allmennmedisin
 • Gjennomført obligatoriske kurs jf. akuttmedisinforskriften
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Erfaring fra legevaktarbeid og akuttmedisin.
 • God kjennskap til organisering av kommunehelsetjeneste

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider godt både selvstendig og i team
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig
 • Evne til å se din rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt
 • Du er robust og håndterer vanskelige og uforutsette situasjoner
 • Du følger de krav som stilles til deg som utøvende lege

Vi tilbyr

 • Et godt medisinskfagmiljø med faste fagmøter/internundervisning
 • Fast arbeidstid 23.00 - 08.00, både ukedager og helg.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • En spennende og variert arbeidshverdag

Kontaktinformasjon

Silje Nilsen, Overlege/medisinisk fagl. rådg, 92032794


Grethe L Ramsland, Konsulent, 90886944


Arbeidssted

Mauritz Hansens gate 4


7030 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4828137675


Stillingsprosent: 60%


Vikariat


Startdato: 12.08.2024


Sluttdato: 02.02.2025


Søknadsfrist: 28.06.2024Trondheim interkommunale legevakt, Trondheim kommune

BedriftTrondheim interkommunale legevakt, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger