Jobbsafari
Sør-Varanger kommune Prestøya Barnehage

Ledige stillinger i Prestøya barnehage

1 måneder siden
OmrådeKirkenes
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Er du på jakt etter en jobb?

 • Med gode kollegaer som, hvor du kan være med å gjøre en forskjell.
 • Med gode lønns- og arbeidsvilkår. 
 • Hvor du kan sette spor etter deg.
 • Med gode utviklingsmuligheter.
 • Som gir deg nye utfordringer, der du får brukt kunnskapen din.
 • Hvor du slipper køkjøring og får mer fritid av den grunn. 
 • Kan bo med pulserende kulturliv, skiløypa og nordlyset rett utenfor stuedøra.

Prestøya barnehage har følgende stillinger ledig: 

Vikariat i 100% som barnehagelærer fra snarest til 01.04.2025, med mulighet for fast ansettelse. 

2 vikariater som spesialpedagog i 100% stilling fra 01.08.2024 til og med 31.07.2025, med mulighet for forlengelse.

Prestøya barnehage er en kommunal barnehage med 72 plasser fordelt på to enheter.Nordlyset, med barn i alderen 0–3 år.  Midnattssola, med barn i alderen 3-6 år. Vi kan tilby et allsidig leke og læringsmiljø både ute og inne. Barnehagen ligger med nærhet til sjø og skog, noe som gir muligheter for gode naturopplevelser. Vi ønsker å være en barnehage som er en del av den gode barndommen. I vårt arbeid med lek og relasjoner skal vi være trygge og aktive voksne som er tilstede for barna.

Hovedarbeidsoppgaver for barnehagelærer:

 • Pedagogisk arbeid med barn gjennom å være en aktiv og tilstedeværende voksen – med lek som plattform.
 • Bidra til et trygt barnehagemiljø gjennom fokus på gode felleskapsopplevelser og robuste vennskap.
 • Bidra til et godt samarbeid med foreldre, kollegaer og eksterne samarbeidsinstanser.
 • Bidra til å utvikle Sør-Varanger kommunes barnehager for framtida.

Hovedarbeidsoppgaver spesialpedagoger:

 • Spesialpedagogisk hjelp, oppfølging og tilrettelegging for enkelt barn.
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av spesialpedagogisk hjelp til enkelt barn i tett samarbeid med pedagogisk leder.
 • Samarbeide tett med foreldre og andre instanser i laget rundt barnet.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning, spesialpedagog.
 • Annen pedagogisk/spesialpedagogisk utdanning vil også bli vurdert. 
 • Du må beherske norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra barnehage er ønskelig.
 • Erfaring/ kompetanse med Down syndrom er ønskelig. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Menn oppfordres til å søke. 

Tilsetting er betinget av at det legges fram gyldig politiattest i tråd med § 19 i lov om barnehager.  

Personlige egenskaper:

 • God pedagogisk helhetsforståelse.
 • Faglig engasjement.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Evne til nytenkning og fleksibilitet.
 • Være med å utvikle barnehagene i Sør-Varanger.

Vi tilbyr:

Sør-Varanger kommune benytter seg p.t av tilleggsansiennitet tilsvarende 10 år som et rekrutteringstiltak i barnehagene. Barnehagelærer avlønnes med minimum kr. 556.600.

Tilbud om rekrutteringsstipend på kr. 50.000 mot to års bindingstid for de med utdanning som barnehagelærer.

Fri hver jul- og nyttårsaften, samt onsdag før påske dersom disse dagene faller på en arbeidsdag.

Gratis barnehageplass.

Kommunen kan ved avtale dekke inntil 80% av utgifter til flytting.

Finnmarksfradrag.

Nedskriving av studielån.

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. 

Jobbe og bo i Sør-Varanger:

Sør-Varanger kommune ligger i Øst-Finnmark med grense til Finland og Russland. Ved å bo og jobbe i Sør-Varanger får du en rekke økonomiske fordeler, som nedskriving av studiegjeld, lavere fellesskatt og lavere strømutgifter.

Jobb hos oss: Jobb hos oss - Sør-Varanger kommune (svk.no)

For mer informasjon, se www.sprenggrenser.no.  

For mer informasjon: Kirkenes24 - En digital plattform. Sine lokale nyheter og aktiviteter. og Lånekassen (lanekassen.no)

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Sør-Varanger kommune Prestøya Barnehage

BedriftSør-Varanger kommune Prestøya Barnehage
Om bedriften

Prestøya barnehage skal bidra til å gi barna en god start på læringsløpet og være en del av den gode barndommen. Vi har fokus på å være en barnehage som gir barna en god start der de opplever trygghet, omsorg og anerkjennelse. For å kunne gi barna dette er det viktig med trygge, omsorgsfulle og tilstedeværende voksne som er tilgjengelige i hverdagen. Vi skal legge til rette for et godt pedagogisk tilbud for alle barn i barnehagen gjennom varierte opplevelser, lek, læring og utforskning i trygge omgivelser.

Søk etter flere lignende stillinger