Jobbsafari
Sunndal kommune Barnehagetjenesten

Ledige stillinger i barnehagetjenesten

1 måneder siden
OmrådeSunndalsøra
Søk senest31.10.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Barnehagetjenesten er en stor organisasjon der det over tid oppstår behov for å knytte til oss flere ansatte. Behovet kan dreie seg om faste ansettelser, avgrensede vikariater eller stilling som tilkallingsvikar. Med bakgrunn i bemannings- og pedagognorm kan behovet for kompetanse variere mellom formell barnehagelærerutdanning, eller fagarbeidere/assistenter.

Barnehagetjenesten har om lag 110 ansatte fordelt på 5 barnehager. Alle barnehagene i Sunndal er kommunale.

Barnehagen er en svært spennende arbeidsplass der faglig utvikling er en del av hverdagen. Arbeidet med barn i barnehagealder utfordrer og beriker arbeidshverdagen, der ingen dager er like eller kjedelige. Det er en arbeidsplass for den som liker å være ute, bruke sine kreative sider og liker å arbeide i team. Det overordnete målet er å bidra til at barna kan skape og leve meningsfulle liv.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon.
 • Lønn etter gjeldende tariff.
 • Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø.
 • God pensjons- og forsikringsordning.

Barnehagelærere

Kvalifikasjoner

Godkjent barnehagelærerutdanning.

Ønskelig kompetanse:

 • Veiledningskompetanse
 • kjennskap til COS- trygghetssirkelen
 • gode digitale ferdigheter

Personlige kvalifikasjoner

 • Gode lederegenskaper.
 • Tydelig og positiv kommunikasjon med andre.
 • Gode relasjonelle ferdigheter.
 • Evner til å arbeide selvstendig og i team.
 • Være nysgjerrig, løsningsorientert og bidra med positive holdninger.
 • Evner å motivere og inspirere dine medarbeidere.
 • Evner til kompetanse- og erfaringsdeling.
 • Faglig engasjement.
 • Evner å reflektere over egen og enhetens praksis.
 • Evner å håndtere endring og kan være en ressurs i utviklings- og forbedringsarbeider.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta barnas behov for omsorg.
 • Etablere godt samarbeid med foreldre og andre ansatte på avdelingen.
 • Legge til rette for leke- og læringsaktiviteter - være motivator og engasjere barn i ulike aktiviteter.
 • Legge til rette for utvikling av vennskap og fellesskap i styrte og frie aktiviteter.
 • Være en god språkmodell og bidra til barnas utvikling av kommunikasjon og samspill.
 • Vurdere egen og andres praksis og være i kontinuerlig utvikling i møte med en barnehage i endring.
 • Bidra med faglige innspill til refleksjon i kollegiet - være aktiv i barnehagens profesjonelle læringsfellesskap.
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere praktiske oppgaver knyttet til den pedagogiske virksomheten.
 • Bidra positivt til arbeidsmiljøet.

Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter

Kvalifikasjoner

 • For stillinger som barne- og ungdomsarbeider kreves fullført fagbrev.
 • Andre med lang og relevant erfaring vurderes på linje med fagarbeider, da barnehageloven åpner for dette.

Personlige kvalifikasjoner

 • Evne til fleksibilitet og å stå i omstilling.
 • Gode relasjonelle ferdigheter.
 • Ha gode samarbeidsevner.
 • Være stabil og pålitelig.
 • Være nysgjerrig, løsningsorientert og bidra med positive holdninger.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere godt samarbeid med foreldre og andre ansatte på avdelingen.
 • Ivareta barnas behov for omsorg.
 • Legge til rette for leke- og læringsaktiviteter - være motivator og engasjere barn i ulike aktiviteter.
 • Legge til rette for utvikling av vennskap og fellesskap i styrte og frie aktiviteter.
 • Være en god språkmodell og bidra til barnas utvikling av kommunikasjon og samspill.
 • Være aktiv i barnehagens profesjonelle læringsfellesskap.
 • Håndtere praktiske oppgaver knyttet til daglige rutineaktiviteter.

Menn oppfordres til å søke.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Ved tilsetting skal det fremvises politiattest.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med på forespørsel.

For mer informasjon om stillingen, kontakt barnehagesjef Mona Reinset, tlf. 90657095.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Sunndal kommune Barnehagetjenesten

BedriftSunndal kommune Barnehagetjenesten
Om bedriften

Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal og er fylkets største kommune i utstrekning. Kommunen ligger mellom to av Norges mest kjente fjellområder, Dovrefjell - Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen. Det bor godt over 7000 innbyggere i kommunen, hvorav i overkant av 4000 bor i kommunesentret, Sunndalsøra. De to største arbeidsgiverne er Hydro Sunndal og Sunndal kommune, hvor over 800 er ansatt i kommunen. Vi har et spennende næringsliv med særlig høy kompetanse innenfor metallurgi, akvakultur, elektronikk og datateknologi. Kommunen er også kjent for et yrende kulturliv og gode fritidstilbud.

Tilgjengelighetserklæring

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger