Jobbsafari
Hole kommune Hjemmebaserte tjenester

Ledig stilling som sykepleier i hjemmetjenesten

2 måneder siden
OmrådeKrokkleiva
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Hjemmetjenesten har som mål å tilby gode og forsvarlige tjenester slik at brukeren kan bo hjemme lengst mulig. For å oppnå dette målet har vi blant annet innført forskjellige velferdsteknologiske løsninger. Vår tilnærming er rettet mot å styrke brukernes egne ressurser, mestring, livskvalitet og trygghet gjennom aktiv brukermedvirkning og med dyktige og kompetente ansatte. Hjemmetjenesten har et fremragende fagmiljø og et distinkt godt arbeidsmiljø. Utfordringene vi møter er varierte og gir en spennende arena for faglig vekst.

Vi har ledig stilling som sykepleier 100% fast med p.t. 2-delt turnus, inkludert arbeid hver 4. helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Sammen med kollegaer identifisere og implementere egnede tiltak for den enkelte pasient, samt evaluere, observere og vurdere effekten av disse tiltakene.
 • Sikre et helhetlig pasientforløp.
 • Ivareta behovene til ulike brukergrupper.
 • Gjennomføre kartlegging og vurdering av helsetilstanden til pasientene.
 • Ha ansvar som vaktansvarlig. 
 • Håndtere medisinsk utstyr som smertepumper, ernæringspumper, intravenøs behandling, med mer (opplæring vil bli gitt).


Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Gode IT-ferdigheter.
 • Må beherske norsk både skriftlig og muntlig.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å samarbeide effektivt med tverrfaglige kollegagrupper.
 • Være støttende og veilede kollegaer, samt finne løsninger i en travel arbeidshverdag.
 • Serviceinnstilt med en positiv og løsningsorientert tilnærming.
 • Evne til å vurdere og håndtere ulike pasientgrupper som geriatri, kreft, demens, med mer.
 • Ta ansvar, vise nytenkning og bidra til faglig utvikling.
 • Ha interesse for kontinuerlig faglig utvikling og være en ressursperson.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Lederteam som er tilgjengelig og engasjert i dialog og medvirkning.
 • Mulighet til å bidra med tilbakemeldinger og innspill.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med fokus på faglig utvikling og tjenestekvalitet.
 • Variert pasientgrunnlag med fokus på geriatri, demens og kreftomsorg.
 • Muligheter for faglig vekst.
 • Et erfarent tverrfaglig team og et positivt arbeidsmiljø.
 • En hektisk hverdag med ulike utfordringer og somatiske problemstillinger.
 • Ved nytilsetting i stilling som sykepleier gis det minimum 10 års lønnsansiennitet på gjeldende lønnsstige for stillingen som et rekrutteringstiltak.
 • Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vi ser spesielt etter en engasjert og dyktig sykepleier som ønsker å bidra til vårt mål om å tilby høykvalitets tjenester innen hjemmetjenesten

 Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Alle stillinger legges ut på Hole kommunes nettside under ledige stillinger, elektronisk søknad skal benyttes.

Søk på stillingen ved å klikke på "Søk her" knappen på denne siden.

Vi oppfordrer til å laste opp attester og vitnemål i søknaden.

Merk at Hole kommune aldri ber om BankID-informasjon i noen del av søknadsprosessen. Det opplyses om dette da brukere av søknadstjenesten har opplevd forsøk på phising

(digital snoking hvor det fiskes etter passord eller kredittkortnummer)


Link til søknadsskjema:

Søk her

Hole kommune Hjemmebaserte tjenester

BedriftHole kommune Hjemmebaserte tjenester
Om bedriften

Hole kommune har ca. 7000 innbyggere og ligger under 30 minutters kjøring fra Sandvika. Det jobbes med ny vei og bane som formodentlig vil redusere reisetiden ytterligere. Kommunen rigger seg for vekst og utvikling ved egne investeringer og satsningsområder og i felleskap med kommunene i Ringeriksregionen. Kommunens viktigste oppgave fremover er å både bevare de gode lokale verdiene og samtidig sørge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser. Hole er kommunens største arbeidsgiver med omlag 700 ansatte. Våre verdier kalt "RÅLF", Respekt- Åpenhet- Lojalitet- Fleksibilitet er godt nedfelt i vår organisasjonskultur, og du som søker må føle eierskap til disse verdibegrepene. Vår organisasjon kjennetegnes videre av en Vi-kultur, og vi trenger deg som vil spille på lag og bidra til at kommunen yter sitt beste for våre innbyggere.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger