Jobbsafari

Ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i landbruksavdelingen

1 måneder siden
OmrådeDrammen
Søk senest5.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Statsforvalteren i Oslo og Viken, landbruksavdelingen har ledig fast 100% stilling som rådgiver/ seniorrådgiver i seksjon skogbruk og arealforvaltning med kontorlokalisering i Drammen.  

Landbruksavdelingen følger opp nasjonal landbruks- og matpolitikk og har utviklings- og forvaltningsoppgaver innen jord- og skogbruket, miljø og kulturlandskapet, næringsutvikling og arealforvaltning i landbruket i Oslo og Viken. Avdelingen har også ansvar for tilskuddene innen jord- og skogbruket.  

Seksjon skogbruk og arealforvaltning har et særlig ansvar for forvaltning innenfor tilskuddsordningene i skogbruket og lovverket i jord- og skogbruket. Videre skal vi være et kompetansesenter for kommunal landbruksforvaltning, der veiledning og forvaltningskontroll av kommunene er en del av oppgaven. Dialog med regionale forvaltningsorgan, kommuner og landbrukets organisasjoner vil være viktig.  


Arbeidsoppgaver

 • skogfond og økonomiske virkemidler  
 • bistå med kontroll av skogordningene i kommunene 
 • oppfølging og veiledning av kommunene som skogbruksmyndighet 
 • jobbe med oppgaver knyttet til klimasmart skogbruk  
 • skogbiologi, både innen emnene skogkultur og skogberedskap  
 • saksbehandling innen andre fagområder i seksjonen ved behov, både forvaltnings- og utviklingsoppgaver kan være aktuelt 

Det konkrete innhold av oppgaver i stillingen vil være avhengig av søkers kvalifikasjoner og kompetanse. 

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i oppgaveporteføljen. 


Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning innen skogbruk fra universitet eller høyskole på masternivå  
 • minst 1-3 års relevant erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning eller privat virksomhet  
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk  

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

 • erfaring med regnskap og kunnskap om skogbrukets økonomiske virkemidler 
 • gode kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevner 
 • er utadvendt og har pedagogiske evner  
 • evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og være strukturert  
 • er ryddig og pålitelig med hensyn til frister og avtaler 
 • har evne til å balansere kravet til kvalitet og kvantitet 
 • god digital kompetanse og gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy 
 • førerkort klasse B 

Personlig egnethet og fagteamets behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting. 


Vi kan tilby

Spennende oppgaver i utviklingen av landets største embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Stillingen er ledig fra 01.09.2024.  

Vi har også ansattgoder som: 

 • Fleksibel arbeidstid 
 • Mulighet for fjernarbeidsavtale innenfor embetets rammer
 • Tilgang til treningsfasiliteter og trening i arbeidstiden 
 • Pensjons- og boliglånsordninger i Statens Pensjonskasse

Stillingen lønnes som rådgiver (1434) i lønnsspennet kr.540.500 – 679 700/ l.tr 55 – 69, og seniorrådgiver (1364) i lønnsspennet kr. 624 500 – 732 300/l.tr 64 -73 (inkl.OU). Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. 


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud tlf. 69 24 71 30 / 906 86 681 eller seksjonssjef Helge Nordby tlf. 32 26 67 03 / 995 84 969.  

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 05.05.2024. 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Statsforvalteren I Oslo Og Viken

BedriftStatsforvalteren I Oslo Og Viken
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger