Jobbsafari
Oppvekst, Alta kommune

Ledig stilling som Fagarbeider/assistent ved Talvik oppvekstsenter

1 måneder siden
OmrådeTalvik
Søk senest14.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Ledig et 100% vikariat som fagarbeider/assistent i skolen ved Talvik oppvekstsenter fra 01.08.24 – 31.07.25  

Talvik oppvekstsenter består av en 1.-10. trinns skole med SFO samt en to-avdelingsbarnehage. Skoleåret 2023/2024 har skolen 60 elever og det er ca. 20 barn i barnehagen. Totalt er det ca. 24 ansatte som er tilknyttet barnehage, skole og SFO. Oppvekstsenteret ligger midt i vakre Talvik med umiddelbar nærhet til Finnmarks unike natur.

Hos oss skal elevene oppleve inkludering, medvirkning, motivasjon og mestring gjennom praktisk, variert og tilpasset undervisning i et trygt miljø med fokus på uteskole. Målet er å gi elevene gode grunnleggende ferdigheter og skape robuste barn som mestrer livet, samt sikre at elevene har et trygt og godt læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

https://www.talvik.skole.no/Arbeidsoppgaver

SFO og assistent i skole. (Kan også måtte jobbe i barnehagen ved behov.)
Skoleassistenten skal etter veiledning fra og i samarbeid med ledelsen/kontaktlærer/lærer ha medansvar for elevers opplæringstilbud, - herunder planlegging og gjennomføring av tiltak og aktiviteter for elevene i tråd med læreplanen.
Gi barn og unge tett og individrettet oppfølging i form av motivasjonsarbeid og veiledning i skole og SFO.

Kvalifikasjoner

  • Fagarbeider i barn og ungdomsarbeiderfaget, men assistenter uten utdanning er også velkomne til å søke
  • Flink til å bygge relasjoner og har ferdigheter knyttet til å skape et godt læringsmiljø.
  • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
  • God kommunikasjon- og samarbeidskompetanse
  • Et godt og reflektert menneskesyn

Personlige egenskaper

Du er interessert i å bidra aktivt til et inkluderende og trygt læringsmiljø der alle elever gis mulighet til utvikling i henhold til egne behov og forutsetninger.


Du har interesse for, og gjerne erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevenes læring.


Kompetanse/erfaring i forhold til uteskole og friluftsliv.

Vi tilbyr

  • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
  • Faglig utvikling i skolen og i nettverket av 1 til 10 skoler i kommunen.
  • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med kommunalt avtaleverk, sentrale og lokale avtaler.
  • Gode forsikring og pensjonsordninger

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og fra høsten 2023; gratis barnehageplass.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 


Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Martin Westmark, Leder, +47 91726608


Arbeidssted

Mellomgjerdet 11


9540 Talvik


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommuneReferansenr.: 4776515893


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Startdato: 01.08.2024


Sluttdato: 31.07.2025


Søknadsfrist: 14.03.2024Oppvekst, Alta kommune

BedriftOppvekst, Alta kommune
Om bedriften

Alta er en ung by, men historien strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Med i overkant 21 000 innbyggere er vi den største byen i Finnmark.

Kommunen har et allsidig næringsliv i vekst, med både en sterk entreprenørbransje og kunnskapsbaserte næringer. Byen har også godt handelstilbud i stadig utvikling. Kommunen preges av stor byggeaktivitet med utvikling av både bolig- og næringsarealer.

Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med universitet og stamflyplass. Det går direkte fly både til Oslo og Tromsø, som gir gode kommunikasjonsmuligheter.

Alta er en attraktiv kommune med gode bo- og oppvekstmiljøer. Vi har et rikt kulturliv, flott natur og gode muligheter for utøvelse av et allsidig friluftsliv.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger