Jobbsafari
Folldal kommune Service og kultur

Ledig stilling på Servicekontoret

1 måneder siden
OmrådeFolldal
Søk senest6.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om enheten

Servicekontoret er "døren inn" til Folldal kommune. Enhet for service og kultur har i dag 6,5 årsverk. Utviklingen i det digitale samfunnet og hvordan vi kommuniserer med innbyggerne er i stadig endring. Servicekontoret jobber kontinuerlig for å imøtekomme dette. Vi ser etter deg som ønsker å bistå oss til å videreutvikle førstelinjetjenesten.

Vi søker

Vi søker etter en serviceinnstilt medspiller i 100% fast stilling, som er pålitelig, positiv, blid og utadvendt. Du er løsningsorientert og har evne til å både jobbe selvstendig og i team.
Personlig egnethet for stillingen vil bli sterkt vektlagt ved tilsetting.


Kort om stillingen

Arbeidsoppgavene består hovedsakelig av:

 • Publikumsbetjening og sentralbord
 • Betjene post og arkivering
 • Enkel saksbehandling og sekretæroppgaver
 • Superbruker for enkelte datasystemer
 • Merkantile oppgaver innen oppvekst, med fysisk tilstedeværelse på skolen i deler av stillingen (30%)
 • Informasjonsarbeid (web, sosiale medier m.m)
 • Andre oppgaver som enheten utfører må påregnes


Krav til kompetanse

 • Utdanning på høgskolenivå innen organisasjon/administrasjon, arkiv el.l.
 • Søkere med relevant fagbrev vil også bli vurdert til stillingen.
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring fra offentlig sektor.
 • Gode datakunnskaper.
 • Kjennskap til offentliglov og forvaltningslov.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Kunnskap/erfaring innen arkiv er ønskelig.


Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger


Søknad sendes

Folldal kommune bruker elektronisk søknadsprosess. Søknader sendes via vårt elektroniske søknadssystem. 

Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler. Til stillingen ligger det 6 måneder prøvetid. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlig søkerliste må grunngi dette særskilt i et eget felt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten, jmf. offentleglova § 25, annet ledd.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Folldal kommune Service og kultur

BedriftFolldal kommune Service og kultur
Om bedriften

Nasjonalparkkommunen Folldal ligger nord i Østerdalen og grenser mot Gudbrandsdalen og Trøndelag. Kommunen har om lag 1550 innbyggere. Vi har landets høyestliggende kommunesenter 713 moh., her finnes butikker, næringsliv og turisme. For øvrig går Nasjonal Turistveg Rondane gjennom bygda. Mulighetene for friluftsliv er tilnærmet ubegrenset. Her varierer det fra snilt hverdagsterreng nær sentrum til topper på over 2000 meter. Vi har et godt tilrettelagt sti- og løypetilbud sommer som vinter. Folldal kommune har et trygt og godt oppvekstmiljø, med full barnehagedekning, en nyere skole/flerbrukshus og mange aktiviteter både innen idrett, kultur og musikk.

Søk etter flere lignende stillinger