Jobbsafari
Klinikk psykisk helsevern voksne / Sola DPS / sengepost A, Helse Stavanger HF

Ledig helgestilling 21% ved Sola DPS post A  

1 måneder siden
OmrådeSola
Søk senest8.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Sola DPS har 3 allmennpsykiatriske poster, Ambulant akutteam, ettervernspoliklinikk og to allmennpsykiatriske poliklinikker. Sengepostene har totalt 30 senger der vi har faste nattevakter som samarbeider på tvers av postene.

Post A har nå to ledig helgestillinger 21% . Posten jobber tverrfaglig i team med fokus på relasjonsbehandling og medvirkning. Vi har fokus på mestring og tilfriskning, der vi i tillegg til team, også jobber i grupper basert på IMR-modellen. Fysisk aktivitet er også en viktig del av vårt miljøterapeutiske behandlings- tilbud.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.


Arbeidsoppgaver

 • Sola DPS ønsker medarbeidere som er delaktige i å gi våre pasienter og pårørende en optimal behandling
 • Miljøterapeut/assistent vil være delaktig i det miljøterapeutiske tilbudet på posten, avhengig av kompetanse.
 • En vil være med å opprettholde daglige rutiner og struktur i posten.
 • Andre arbeidsoppgaver som blir delegert av ansvarlig miljøpersonale.

Kvalifikasjoner

 • Studenter innen helse og sosialfag, samt personer med erfaringer fra pasientkontakt eller miljørettet arbeid.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Vi legger vekt på at du liker å jobbe i relasjon til andre mennesker.
 • At du har erfaring innen psykisk helsevern.
 • At du liker å jobbe sammen med andre, har serviceinnstilling og er fleksibel.
 • At du er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig.
 • At du holder deg faglig oppdatert.
 • Personlig egnethet.
 • Svært gode norsk ferdigheter, muntlig og skriftlig.
 • Sertfikat klasse B.

Vi tilbyr

 • Et godt aktivt arbeidsmiljø med mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Sola DPS vil i samarbeid med psykiatrisk klinikk ha et omfattende undervisningstilbud.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Jorunn Solbakken Fimreite, Ass.avdelingsleder, +47 51 51 53 30


Kristin Østhus Tveito, Ass. avdelingsleder, 51 51 53 41


Anne Berit Eie Torbjørnsen, oversykepleier, 51 51 53 58


Arbeidssted

Sandevegen 1a


4050 Sola


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HFReferansenr.: 4773593820


Stillingsprosent: 21%


Fast


Søknadsfrist: 08.03.2024Klinikk psykisk helsevern voksne / Sola DPS / sengepost A, Helse Stavanger HF

BedriftKlinikk psykisk helsevern voksne / Sola DPS / sengepost A, Helse Stavanger HF
Om bedriften

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger