Jobbsafari

Ledig 100% fast stilling som avdelingsleder ved Frøya helsestasjon

2 måneder siden
OmrådeSistranda
Søk senest29.2.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Virksomheten Familie og helse i Frøya kommune har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder ved vår helsestasjon.

Virksomheten har samlet mange av de kommunale helsetjenestene under samme tak, noe som gir oss store muligheter for et godt tverrfaglig samarbeid. Virksomheten har i dag 4 avdelingsledere og en barnevernsleder, med til sammen 11 ansvarsområder og i underkant av 50 ansatte.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Litt om Frøya kommune og satsning på barn og unge og deres familier:

Vi er inne i spennende prosesser med utviklingsarbeid på flere områder, for å bedre tilbud og tjenester for barn, unge og unge voksne. Her nevnes «øya» satsningen - det trengs «ei hel øy for å oppdra et barn». Her har vi fokus på hvordan skal vi skape et godt lokalsamfunn som gir oss gode nettverk, tydelige voksne og trygge barn. For oss handler det om at alt henger sammen med alt, og det er hva den enkelt gjør som skaper et samfunn og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Som avdelingsleder får du en spennende mulighet til å ta et helhetlig lederansvar og være med på å videreutvikle tilbudet til barn og unge og deres familier. Du blir en del av lederteamet på virksomheten, og får en tydelig plass i styringsdialogen


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid til barn, unge og deres familier utøves i tråd med lovverk, nasjonale føringer og kommunens strategier.
 • Drive utviklingsprosesser både internt og i samarbeid med andre avdelinger/enheter.
 • Utvikle godt nettverksarbeid og har fokus på tverrfaglig samarbeid og samhandling.
 • Implementere og sikre gode verktøy for digital samhandling med og rundt barn, unge og deres familier
 • Utvikle en tydelig profil på lavterskeltilbud til barn og unge
 • Du blir en del av virksomhetens lederteam
 • Du har ansvar for fag, personal og økonomi, herunder arbeidsgiveransvar for de ansatte i din avdeling
 • Du utøver støttende lederskap for utvikling og mestring i møte med arbeidsoppgavene, og ansvar for at driften er gjenstand for betryggende planlegging, organisering og kontroll.
 • Du er tydelig til stede i avdelingen og har virksomhetsleder som nærmeste leder
 • Du får et særskilt ansvar for rekruttering, opplæring, veiledning og sikre lovkrav, klage- og avviksbehandling, internkontroll, styringstall, sikre kompetanse og kvalitet samt å utvikle arbeidsmiljø, forebygge sykefravær og turnover

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og deres familier.
 • Erfaring med ledelse og utviklingsarbeid
 • Annen relevant videreutdanning innen fagområdet
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Gode dataferdigheter

I tillegg ønsker vi oss at du

 • Har evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og tverrfaglig i team
 • Håndterer omstilling, kan ta avgjørelser og administrere egen arbeidsdag
 • Har gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge relasjoner
 • Har gode fremstillingsevner i norsk språk, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Er en robust og fleksibel person med stor arbeidskapasitet.

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.


Vi tilbyr 

 • Lønn etter avtale.
 • Vi har egne rekrutteringsboliger for tilflyttere. 
 • 6 måneder gratis medlemskap på det lokale treningssenteret, Maxtrim. 
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte arbeidsoppgaver, i en kommune i stor vekst og mange muligheter.
 • Godt og trygt arbeidsmiljø, med fokus på mestring, kollegastøtte og delingskultur
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

Om søknaden 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. 
Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaring oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med: 

Fagleder Elisabeth Bremnes, e-post [email protected],

Tlf: 958 74 806

eller Virksomhetsleder Torny Dahlø Sørlie, e-post [email protected]

Tlf 974 98 711

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes elektronisk på jobbnorge.no
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 


Frøya Kommune

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger