Jobbsafari

Lederstøtte ved Felles enhet for påtale - rådgiver/seniorrådgiver

2 måneder siden
OmrådeSki
Søk senest4.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Det er ledig fast stilling ved Felles enhet for påtale i Øst politidistrikt som rådgiver/seniorrådgiver med funksjon som lederstøtte. Vi søker derfor etter en strukturert og engasjert medarbeider som liker utfordringer og en aktiv og travel arbeidshverdag.

Funksjonen er lederstøtte for enhetsledelsen og seksjonslederne i Felles enhet for påtale (FP). Stillingen er organisatorisk underlagt Fagstaben FP som ledes av assisterende enhetsleder FP og er stedsplassert i Ski. Lederstøtten vil være kontaktperson for Felles enhet for påtale opp mot Stab for virksomhetsstyring (SVS) og Stab for HR/HMS, og for øvrig ivareta arbeidsoppgaver som beskrevet nedenfor.

Felles enhet for påtale har totalt ca 200 medarbeidere og enheten er organisert i ni seksjoner, hvorav åtte påtaleseksjoner med til sammen ca 120 påtalejurister og én seksjon for støttefunksjoner til straffesaksbehandlingen med ca 80 medarbeidere. Det påtalejuridiske fagmiljøet er i dag fordelt på Ski, Lillestrøm og Sarpsborg (Grålum).

Arbeidsoppgaver

 • Utføre enhetens periodeoppgjør og korrigeringer
 • Fakturabehandling
 • Oppfølging av enhetens budsjett
 • Utarbeide budsjettprognoser og bistå med enhetens økonomistyring
 • Utarbeide bemanningsprognoser
 • Bistå med forvaltning og oppfølgning av enhetens oppgaveportefølje
 • Identifisere og følge opp rapporteringskrav
 • Planlegge og tilrettelegge interne og eksterne møter mm
 • Oppfølging av ansettelser og lønn
 • Kontaktpunkt mellom Stab for virksomhetsstyring og Stab for HR/HMS og driftsenheten
 • Bistå enhetens ledere med øvrig saksbehandling og føring i relevante datasystemer, herunder søknader om permisjoner, ferie og tjenestebytter mm
 • Generell bistand til ledelsen ved Felles enhet for påtale

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Minimum bachelor innen økonomi, organisasjon eller ledelse. I spesielle tilfeller vil relevant erfaring kunne kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Minimum 3 års relevant erfaring med saksbehandling og administrative gjøremål (minimum 5 år for seniorrådgiver)
 • For å bli vurdert for ansettelse som seniorrådgiver kreves for uten minimum 5 års relevant arbeidserfaring, at man innehar enten relevant erfaring fra HR-feltet eller økonomi-feltet
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kunne klareres for hemmelig
 • Plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet . Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Ønskelig:

 • Kjennskap til relevant regelverk innen personaladministrasjon, herunder arbeidstidsbestemmelser (ATB), hovedavtalen (HA) og arbeidsmiljøloven (AML)
 • Erfaring med arbeid innen HR-feltet
 • erfaring med arbeid innen økonomi-feltet
 • Kjennskap til politiets administrative datasystemer
 • Kompetanse på Excel

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig
 • Effektiv med stor arbeidskapasitet
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Tåle korte frister, krysspress og å håndtere oppgaver på kort varsel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Analytisk
 • Initiativrik og evne å jobbe selvstendig

Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • I henhold til normal lønnsplassering for Øst politidistrikt lønnes stillingen som:rådgiver (SKO 1434) fra kr. 565 900 - 679 700 brutto per år (lønnstrinn 58-69), eventuelt
  seniorrådgiver (SKO 1364) fra kr. 657 300 - 796 600 brutto per år (lønnstrinn 67-77)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Gode arbeidsbetingelser jf. statens personalhåndbok
 • Vi vil rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til stillingene, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det

Kontaktinformasjon

Morten Reppen, Politiinspektør/assisterende enhetsleder påtale, 99288385

Arbeidssted

Vestveien 16
1400 Ski

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Øst politidistrikt

Referansenr.: 4771883571
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.03.2024

Øst Politidistrikt

BedriftØst Politidistrikt
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger