Jobbsafari
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark HF

Kvalitetsrådgiver i fagseksjonen

23 dager siden
OmrådeSkien
Søk senest13.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig og inspirerende arbeidsmiljø?
Vi ønsker medarbeider i 100% stilling.
Det er stor variasjon og strekk i arbeidsoppgavene, fra saksbehandling av klage-, NPE- og tilsynssaker til det å jobbe strategisk med kvalitet og pasientsikkerhet. Du vil ha et tett samarbeid med lederlinjen i klinikken for å bistå, lede og tilrettelegge endring- forbedring- og utviklingsprosesser i klinikken.

Fagseksjonen er organisert under klinikksjef og ledes av fagsjef som er klinikksjefens medisinsk faglige rådgiver. 

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).


Arbeidsoppgaver

 • Bistå i kvalitetsutvikling og forbedringsprosjekter
 • Evaluering og endring av prosedyrer og retningslinjer
 • Oppfølging av uønskede hendelser i klinikken
 • Ansvar for klinikkens kompetanseutviklingsplan vår og høst 
 • Rådgiver til fagsjef (retningsvalg, strategi, prioriteringer, tilnærminger)
 • Saksbehandlingsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet innen helsefag
 • Kompetanse vektlegges innen kvalitetsutvikling, forbedringsmetodikk og implementeringskunnskap
 • Juridisk kompetanse/ kunnskap om helselovgivningen er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Trives med teamarbeid og med å arbeide på egenhånd
 • God evne til å planlegge og koordinere arbeidsoppgaver 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr

 • Spennende, sammensatte og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser for rette vedkommende
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår via KLP

Kontaktinformasjon

Thordur Sigmundsson, Fagsjef, +4790054278


Arbeidssted

Ulefossvegen 55


3710 Skien


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset Telemark HFReferansenr.: 4797365312


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 13.05.2024Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark HF

BedriftKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark HF
Om bedriften

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til pasientenes beste.
Sykehuset har om lag 3300 årsverk og 4100 ansatte. 

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger; DPS Telemark, Psykiatrisk sykehusavdeling og Poliklinisk avdeling TSB og psykose. Klinikken har om lag 570 årsverk og gir spesialiserte behandlingstilbud innen rusbehandling, retts- og sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri, akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Klinikken legger til rette for forskning og utviklingsarbeid, og har flere ansatte med doktorgrader.

Søk etter flere lignende stillinger