Jobbsafari

Kvalitetsleder

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest7.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Vil du være vår vikarierende kvalitetsleder innen HMS og beredskap og ta del i å forme kulturetatens fremtidige suksess?
Kulturetaten søker en dedikert og engasjert medarbeider som brenner for kvalitet og forbedringsarbeid. Din rolle som kvalitetsleder vil være avgjørende for å sikre at etaten leverer på sitt samfunnsoppdrag med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. I rollen som kvalitetsleder vil du ha ansvar for oppfølging og rapportering av HMS og beredskap i etaten, og du vil være en del av avdelingen for virksomhetsstyring og støtte.

Vi ser etter en medarbeider som trives med å håndtere et bredt spekter av oppgaver, har et strategisk perspektiv og kan vise til gode resultater innen kvalitets- og utviklingsarbeid. Som kvalitetsleder vil du rapportere direkte til HR-sjef i avdeling Virksomhetsstyring og støtte.

I denne stillingen har du en sentral rolle i å utvikle og implementere strategier for kontinuerlig forbedring av HMS og beredskap. Du vil være ansvarlig for å gjennomføre grundige risikoanalyser og utarbeide handlingsplaner for å redusere risiko og forbedre sikkerheten og beredskapen til våre ansatte og våre tjenester. Videre vil du ha ansvaret for å opprettholde og videreutvikling av vårt system for effektiv rapportering av HMS-data og beredskapsaktiviteter, og bidra til å sikre at Kulturetaten til enhver tid oppfyller gjeldende regelverk og standarder.

Er du den vi leter etter? Søk nå for å bli en del av vårt team og bidra til å forme fremtiden for Kulturetaten.


Arbeidsoppgaver

 • Gi støtte til ledelsen og prosesseiere i å styre i tråd med vedtatte mål og retningslinjer for kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Ha ansvaret for etatens kvalitetssystem og sikre gode koblinger mellom dette og andre systemer i etaten
 • Kontinuerlig videreutvikle etatens kvalitetsarbeid og gjennomføre nødvendige endringer for å sikre målrettet og effektiv levering
 • Delta aktivt i endrings- og omstillingsprosesser i samarbeid med øvrige ledere i avdelingen
 • Analysere, følge opp forbedringstiltak, risiko og avvik
 • Gjennomføre risikovurderinger innenfor HMS og andre relevante aktivitetsområder i etaten
 • Foreta interne revisjoner i etaten
 • Øvrige oppgaver etter arbeidsgivers behov

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller fortrinnsvis master med kompetanse innen et spesialfelt
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Meget gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy

Ønskelig

 • Erfaring fra kvalitetsarbeid
 • Erfaring fra tilsyn/revisjon
 • Erfaring fra selvstendig arbeid innen offentlig forvaltning (saksbehandling, offentlighetslov, arkivsystem, mv.)

Personlige egenskaper

Du:

 • Er strukturert og analytisk, og har en systematisk arbeidsmetodikk
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har engasjement og entusiasme for kvalitetsfaget
 • Har evne til å se helhet, til å prioritere og evne til å håndtere mange og ulike oppgaver på samme tid
 • Evner å forstå og håndtere høy grad av kompleksitet og evner å forenkle det kompliserte
 • Har god rolleforståelse, og er god på å bygge relasjoner
 • Er løsningsorientert og med gjennomføringsevne

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring
 • Fleksitidsordning
 • Stillingen lønnes i stillingsgruppe 7, kategori seniorkonsulent, i lønnstrinn 50-55 (for tiden kr. 754 000 - 831 000) i.h.t lønnspolitiske strategi.

Kontaktinformasjon

Jorunn Margrethe Bjerkøen, Avdelingsdirektør, 98088988, [email protected]


Kenneth Knudsen, Spesialkonsulent, 93451850, [email protected]


Arbeidssted

Storgata 25


0184 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4803623746


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Startdato: 03.06.2024


Sluttdato: 03.06.2025


Søknadsfrist: 07.05.2024Oslo Kommune Kulturetaten

BedriftOslo Kommune Kulturetaten
Vis flere jobber for denne bedriften