Jobbsafari
Kulturskole, Kristiansand kommune

Kulturskolelærer, sang rytmisk.

1 måneder siden
OmrådeKristiansand S
Søk senest12.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Knuden - Kristiansand kulturskole er Sørlandets største kulturskole, og når til sammen 2000 elever i hele Kristiansand kommune. Vi tilbyr et mangfold av undervisningstilbud innenfor musikk, visuell kunst, scenekunst og digitale kunstutrykk. Vi er også en betydelig bidragsyter til helt unike kulturopplevelser for både store og små gjennom Kulturrullatoren, Den kulturelle skolesekken og egne elevproduksjoner.

Kulturskolen søker nå etter en kulturskolelærer med utdanning innen rytmisk sang som kan vikariere for vår faste lærer som skal ut i svangerskapspermisjon. Undervisning er på tirsdager på Noden som er et av Knudens bydelssentre.


Arbeidsoppgaver

Undervisning av sangelever enkeltvis og i grupper

Forberede og delta med egne elever på huskonserter, konserter og større felles produksjoner

Delta på seksjonsmøter og bydelsmøter

Drive utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

Søker må ha minimum Bachelor grad fra universitet/høgskole med rytmisk sang som hovedinstrument

Søker bør ha godkjent utdanning som faglærer eller PPU

Søker må ha gode ferdigheter på minimum ett akkordinstrument

Kunne vise til god sjangerbredde der det rytmiske fagfeltet vektlegges

Praksis fra kulturskoleundervisning med barn og unge vektlegges

Søker bør ha gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

Du kommuniserer godt med barn og unge

Du jobber selvstendig og strukturert, men har også gode evner til å samarbeide med kolleger

Du er en positiv rollefigur i møte med både elever og kolleger

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til regulativ for musikk- og kulturskolelærere

Stort fagfelleskap med engasjerte kollegerDet kreves at den som tilsettes kan fremlegge politiattest

Kontaktinformasjon

Åse Norevik, Avdelingsleder, +47 90651460


Arbeidssted

Sjølystveien 20


4610 Kristiansand


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kristiansand kommuneReferansenr.: 4763120725


Stillingsprosent: 21%


Vikar


Startdato: 10.04.2024


Sluttdato: 14.01.2025


Søknadsfrist: 12.03.2024Kulturskole, Kristiansand kommune

BedriftKulturskole, Kristiansand kommune
Om bedriften

Bli med å styrke laget!

Kristiansand kommune har 115 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Sterkere sammen er vår visjon. De beste resultatene blir til i samhandling. Våre arbeidsplasser skal kjennetegnes av verdiene lag, på stell, på hugget. Vi ser hverandre, deler kompetanse og har et større perspektiv enn vårt eget. Vi legger vekt på god dialog med innbyggerne og ønsker sammen å skape stadig bedre tjenester. Vi er alltid på jakt etter effektive og bærekraftige måter å jobbe på – for fellesskapet, miljøet og fremtiden.

Vår kommune har fokus på et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fag kombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det der det er mulig. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Velkommen til en veldrevet organisasjon.

Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Søk etter flere lignende stillinger