Jobbsafari
Harstad kommune Kulturenheten

Kulturskolelærer i gitar

23 dager siden
OmrådeHarstad
Søk senest15.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søker kulturskolelærer i gitar i 30% fast stilling fra 01.08.2024. Stillingen kan kombineres med 50 % stilling som kulturarbeideri avdeling Barn og Unge Fritid (se egen utlysning).

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig kunstfaglig utdanning, og pedagogisk utdannelse. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT.
  Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) eller faglærerutdanning/lærerutdanning med musikk. 
 • Undervisningserfaring/relevant erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Søkere uten formell utdanning, men med relevant arbeidserfaring/bakgrunn vil også kunne vurderes. 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Allsidig musikkompetanse vil telle positivt. 

Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Du inspirerer, motiverer og ser hver enkelt elev som det hele mennesket det
er. Du har evne og lyst til samarbeid innad i fagområdet, og på tvers av fag i kulturskolen. Du blir også en aktiv bidragsyter i kulturskolens kontinuerlige utviklingsarbeid, i håp om å stadig kunne inkludere flere som elever i Harstad kulturskole.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Gitarundervisning (elektrisk og akustisk), i grupper og én-til-én
 • Samspill med elever og lærere
 • Planlegging og gjennomføring av konserter/forestillinger i samarbeid med andre lærere
 • Være aktiv bidragsyter i kulturskolens profesjonelle læringssfellesskap
 • Legge til rette for god informasjonsflyt og godt samarbeid mellom kulturskolen og foresatte
 • Andre arbeidsoppgaver ut ifra din kompetanse, som kan bidra til å utvikle skolen vår

Vi tilbyr

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon: https://www.husbanken.no/person/startlaan/ eller https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon

For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Kulturenheten

BedriftHarstad kommune Kulturenheten
Om bedriften

Kulturenheten jobber med kunst- og kulturtilbud for hele spekteret av kommunens innbyggere, og samarbeider tett både med andre tjenesteområder i kommunen, frivillig kulturliv og det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Sammen beriker vi livene til innbyggere i Harstad kommune. Kulturenheten i Harstad kommune består av avdelingene • Barn og Unge Fritid (Ungdommens hus, Harstad Fritidssenter, Radio Harstad, Torsdagsklubben, Centrum fritidsklubb) • Harstad Bibliotek • Harstad kulturskole Og funksjonene • Kulturrådgiver • Frivillighetskoordinator • Kulturkonsulent • Kultursjef Til sammen har enheten om lag 45 ansatte fordelt på 27 årsverk.

Søk etter flere lignende stillinger