Jobbsafari
Senja kommune Kultur

Kulturhuset Finnsnes - Produksjonsassistent

1 måneder siden
OmrådeFinnsnes
Søk senest9.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Kulturhuset Finnsnes søker en utviklingsorientert person i 50% fast stilling som produksjonsassistent.

Kulturhuset åpnet i 1995 og er fast spillested for Riksteatret og Hålogaland teater. Huset drives i samdrift med Finnsnes Kino som har årlig rundt 200 visninger, og ca. 20 000 publikummere.

Stillingen er rettet mot ulike driftsoppgaver ved kulturhuset og søker må ha erfaring fra kulturproduksjon med tilhørende kompleksitet. Arbeidstider vil variere, og det må påregnes arbeid både på dagtid, ettermiddag og kveld samt helg.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og avvikling av sceneproduksjoner
 • Logistikkoppgaver
 • Scenerigging i forkant og etterkant av forestillinger
 • Teknisk bistand til avvikling av forestillinger
 • Publikumshåndtering
 • Vedlikeholdsoppgaver
 • Andre arbeidsoppgaver må påregnes


kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning er ønsket, herunder kulturfag, økonomi og/eller administrasjon
 • Erfaring fra fagfeltet er påkrevet

Personlige egenskaper

Som ansatt i Senja kommune forventer vi at du skal opptre respektfullt, ta ansvar og være mulighetsorientert. Vi vektlegger at søkere til stillingen har:

 • Evne til å jobbe selvstendig innen eget fagfelt
 • Erfaring og kunnskap fra produksjonsvirksomhet
 • Erfaring og kunnskap fra kulturfaget, herunder planlegging og logistikkfeltet
 • Gode samarbeidsevner i forbindelse med produksjoner
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Søker må håndtere ulike digitale systemer og ha evne til å sette seg inn i ulike styringsverktøy

Personlig egnethet vil vektlegges, og ved tilsetting eller intervju kreves fremlagt kopier av attester og vitnemål. Kopier av vitnemål og attester returneres ikke. Søkere må oppgi minst to referanser, helst fra siste arbeidsforhold og fra leder.

Søknad vedlagt CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden (Søk denne stillingen).


Link til søknadsskjema:

Søk her

Senja kommune Kultur

BedriftSenja kommune Kultur
Om bedriften

Senja kommune har i underkant av 15 000 innbyggere og er en av de største innen fiskeri‐ og sjømat i Norge. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser – med andre ord fra krybbe til grav. Hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Vi er en nasjonalparkkommune og ble Årets fyrtårnkommune for barn og unge 2022, kåret til årets skandinaviske reisemål av National Geographic og tildelt hederlig omtale for sin kommunikasjonsstrategi og formidling i 2022 – som en av tre finalekandidater til Nordnorsk kommunikasjonspris. I år ble Ski Classic finalen i 2023, Summit 2 Senja, utpekt til det beste arrangementet blant velkjente løp som Marcialonga og Vasaloppet. Senja kommune opplever en positiv utvikling i næringsliv, industri – eks. ferrosilisiumproduksjon – sjømat og fiskeri, landbruk, energi, reiseliv, handel og service. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar, er viktig for utvikling av hele samfunnet. Vi har mål om å være en raus, framoverlent og bærekraftig kommune, og bruker verdiene våre aktivt for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen. Sammen utvikler vi kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, gjennom å satse på medarbeiderne våre sin kompetanse og et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte. Du finner mer informasjon om tjenestene våre og nyheter fra kommunen her på vår hjemmeside og i sosiale medier Facebook, Instagram, Linkedin og YouTube.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger