Jobbsafari
Harstad kommune Kulturenheten

Kulturarbeider

22 dager siden
OmrådeHarstad
Søk senest15.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Har du gode evner innen kreative fag og har du lyst til å jobbe med barn og unge?

Vi har fra 01.08.2024 en ledig 50% stilling som Kulturarbeider. Avdelingen Barn og unge fritid er en kreativ og variert arbeidsplass. Vi søker en engasjert person som har gode evner innen musikk, media, drama, kunst, film eller andre kulturuttrykk. Kompetanse innen musikk vil være særlig relevant. Stillingen er delt mellom Ungdommens Hus 25 %, og Centrum Fritidsklubb 25 %. Det er mulighet for å kombinere denne stillingen med stillingen som kulturskolelærer i gitar på Kulturskolen (se egen utlysning).

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Ansvarlig for ukentlige aktivitetstilbud og prosjekter på Ungdommens Hus og Harstad Fritidssenter.
 • Jobbe med å synliggjøre husene, arrangementer og våre tilbud.
 • Bidra til å utvikle våre tilbud i samarbeid med barn og unge og med de øvrige ansatte i avdelingen.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning i forhold til arbeidsoppgaver. Relevant utdanning kan fravikes/kombineres med relevant arbeidserfaring. 
 • Kunnskap om og gode evner innen et kreativt fag. 
 • Erfaring fra og stor interesse for arbeid med barn og ungdom.
 • Erfaring som kursholder/veileder

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Du evner å inspirere, inkludere og motivere barn og ungdom
 • Du er initiativrik og arbeider selvstendig samtidig som du trives med samarbeid
 • Du er kreativ, utviklingsorientert og har et bevisst forhold til arbeid med barn, ungdom og kultur.
 • Du liker å lære nye ting og ønsker å lære andre det du selv kan.
 • Du er ambisiøs på vegne av avdelingen og ser de unike muligheter som finnes i våre tilbud
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

 Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon: https://www.husbanken.no/person/startlaan/ eller https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Hjemmeside:

Ungdommens Hus (ungdommens-hus.no) og https://www.harstadfritidssenter.no


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Kulturenheten

BedriftHarstad kommune Kulturenheten
Om bedriften

Kulturenheten jobber med kunst- og kulturtilbud for hele spekteret av kommunens innbyggere, og samarbeider tett både med andre tjenesteområder i kommunen, frivillig kulturliv og det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Sammen beriker vi livene til innbyggere i Harstad kommune. Kulturenheten i Harstad kommune består av avdelingene • Barn og Unge Fritid (Ungdommens hus, Harstad Fritidssenter, Radio Harstad, Torsdagsklubben, Centrum fritidsklubb) • Harstad Bibliotek • Harstad kulturskole Og funksjonene • Kulturrådgiver • Frivillighetskoordinator • Kulturkonsulent • Kultursjef Til sammen har enheten om lag 45 ansatte fordelt på 27 årsverk.

Søk etter flere lignende stillinger